TUTORING DLA NAUCZYCIELI

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych pracujących w szkołach podstawowych oraz we wszystkich rodzajach szkół ponadpodstawowych na spotkania w ramach tutoringu zespołowego. Ze względu na niezależne od nas ograniczenia projektowe  uczestnikami tutoringu mogą być  tylko nauczyciele niestudiujący, pracujący w województwie śląskim  oraz mający przynajmniej 35 lat.

Rekrutację rozpoczniemy 19 października i będzie trwała do 26 października.  Chęć uczestniczenia prosimy zgłaszać na adres e-mail: uniwersytethumanistow@us.edu.pl od godziny 12.00 19 października. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania tutorskie będę dotyczyć następujących tematów:

 1. Współczesne uwarunkowania kulturowe lektury tekstów
 2. Zmiany we współczesnych zachowaniach komunikacyjnych a lektura tekstów dawnych
 3. Edukacja kulturowa w polonistyce szkolnej/ Sposoby doświadczania, opisu i analizy kultury wizualnej
 4. Ekokrytyka – pojęcie, przedstawiciele, teksty, cele
 5. Przemiany kulturowe RFN. Językoznawcze i glottodydaktyczne aspekty nauczania języka niemieckiego
 6. Górny Śląsk w pierwszej połowie XX wieku – w cieniu problematyki narodowościowej
 7. Aparat przymusu wobec oporu społecznego w PRL
 8. Być królową w Polsce XVII wieku
 9. Portret językowy współczesnej Rosji
 10. Stereotypy w historii, języku, literaturze i kulturze Hiszpanii
 11. Nauczanie języka francuskiego wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-edukacyjnych
 12. Więcej znaczy lepiej. Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych. Wiedza, wiara, przekonania
 13. Więcej znaczy lepiej. Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych. Człowiek a nowe technologie
 14. Więcej znaczy lepiej. Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych. Prawa jednostki a prawa ogółu
 15. Mechanizmy mody –spojrzenie interdyscyplinarne.

W wiadomości przesyłanej do organizatorów tej aktywności edukacyjnej prosimy wskazać interesujący Państwa temat. Bardziej szczegółowe opisy tematyki poszczególnych spotkań w ramach tutoringu dla nauczycieli znajdą Państwo tutaj: TEMATYKA SPOTKAŃ