TABLICA OGŁOSZEŃ

Bieżące wydarzenia

03.02 2022

Temat spotkania: „Utopia w Potopie”

Prowadzenie: prof. Ryszard Koziołek


14.12.2021 r. o godz. 16:30

Temat spotkania: „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” O (możliwych) trudnych pytaniach na lekcjach języka polskiego i o tym, jak na nie odpowiadać z sensem”.

Prowadzenie: dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ, dr hab. Tomasz Kaliściak, prof. UŚ


23.11.2021 r. o godz. 16:30

Temat spotkania: „Rola humanistyki w czasach katastrofy klimatycznej”

Prelegentki:

Dr Magdalena Ochwat: „Cześć, giniemy! Szkolne od-uczanie w trosce o Ziemię”.

Dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek prof. UŚ: „Nie tylko antropocentryczne wymiary lektury”.

Dr Maria Wacławek: „Ekoreklamowy zawrót głowy a praktyka szkolna”.

Podsumowanie i dyskusja: prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska


26.10.2021 r. o godz. 16:30

Temat spotkania: „Zielony Korczak” – ekolektura literatury i przestrzeni”.

Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Wójcik‑Dudek, prof. UŚ


28.09.2021 r. o godz. 16:30

Temat spotkania: „Komunikacja: od tradycji do cyfrowości. Innowacyjne pomysły dydaktyczne inspirowane projektem pt. „Be-com. Między interakcją a innowacją – kreowanie przestrzeni komunikacyjnej w świecie cyfrowym”.

Prowadzenie: dr Kinga Wąsińska oraz dr Joanna Przyklenk – językoznawczynie z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


17.06.2021 r. o godz. 16:30

Temat spotkania: Dwa krótkie wykłady pt. „Jak zobaczyć świat w obrazach (medialnych)? Edukacja dla kultury wizualnej w kształceniu humanistycznym” oraz „Miasto z komiksem! – edukacja regionalna w praktyce polonistycznej”.

Wykłady wygłoszą: dr Justyna Hanna Budzik oraz dr hab. Ilona Copik, prof. UŚ.


13.05.2021 r. o godz. 16:30

Wykład pt. „Reguły komunikacji w epoce fake newsów i clickbaitu” wygłosi dr Rafał Cekiera.


27.04.2021 r. o godz. 16:30

Wykład pt. „Romantyzm? Dzisiaj? Współczesne tendencje w badaniach historycznoliterackich a praktyka dydaktyczna” wygłosi dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ.


16.03.2021 r. o godz. 16:30

Wykład pt. „Strefa napięć. Neurobiologia konfliktu pokoleń” wygłosi dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ.


23.02.2021 r. o godz. 17:00

Wykład pt. „O współczesnej propagandzie” wygłosi prof. Jacek Warchala.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład i panel dyskusyjny wokół humanistyki środowiskowej.  Odbędą się one 26.10.2021 r. o godz. 16:30. Temat spotkania: „Zielony Korczak” – ekolektura literatury i przestrzeni, a wykład wygłosi dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ. Zapraszamy na spotkanie poświęcone relekturze twórczości Janusza Korczaka oraz jego pism pedagogicznych w kontekście ekoprzestrzeni, która wydaje się szczególnie istotna we współczesnym oglądzie prac Starego Doktora. Przestrzenna refleksja będzie dotyczyć nie tylko jego twórczości czy bliskich mu architektury i pejzażu, ale także tych współczesnych tekstów kultury, które nawiązując do działalności Korczaka, inspirują odbiorców nowymi odczytaniami Korczakowskich tropów, nierzadko umieszczanych w perspektywie ekologicznej.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykłady w ramach Uniwersytetu Polonistów. Odbędą się one 17.06.2021 r. o godz. 16:30.

Dwa krótkie wykłady pt. Jak zobaczyć świat w obrazach (medialnych)? Edukacja dla kultury wizualnej w kształceniu humanistycznym oraz Miasto z komiksem! – edukacja regionalna w praktyce polonistycznej.

Wykłady wygłoszą dr Justyna Hanna Budzik oraz dr hab. Ilona Copik Prof. UŚ.

 Serdecznie zapraszamy!


Zaproszenie I edycja UP

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na ostatni wykład i panel dyskusyjny w ramach Uniwersytetu Polonistów. Odbędzie się on w poniedziałek 26.04.2021 r. o godz. 16: 30.

Wykład pt. „Romantyzm? Dzisiaj? Współczesne tendencje w badaniach historycznoliterackich a praktyka dydaktyczna” wygłosi dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy


Szanowni Państwo, Drodzy Poloniści,

W imieniu organizatorów projektu „Uniwersytet Humanistów”, realizowanego przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, uprzejmie zapraszamy do aplikowania na drugą edycję Uniwersytetu Polonistów.

Czym jest Uniwersytet Polonistów?
To bezpłatne, comiesięczne spotkania organizowane przez najbliższy rok na Wydziale Humanistycznym. Uczestnicy UP zapoznają się z najnowszymi badaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi, kulturoznawczymi oraz pedagogicznymi prowadzonymi przez pracowników Wydziału Humanistycznego UŚ, a także pracowników z innych ośrodków akademickich. Wykłady i panele dyskusyjne, których problematyka skupi się wokół hasła „Przestrzenie spotkania”, będą dotyczyć szeroko rozumianej humanistyki oraz nowych orientacji rodzących się na pograniczu dyscyplin naukowych, które korzystają z metodologii wypracowanych przez posthumanizm, szczególnie w zakresie krytycznego oglądu antropocenu. Najsilniej reprezentowany będzie więc nurt humanistyki zaangażowanej w sprawy społeczne, polityczne, kulturowe i środowiskowe. Duży nacisk postawiony będzie na współzależność, współbycie naturo-kultury oraz na relację z Innym/Drugim w kontekście wielokulturowości i migracji, również klimatycznej.

Jak jest zorganizowane comiesięczne spotkanie?
Każde spotkania w ramach Uniwersytetu Polonistów dzielić się będzie na dwie części. Pierwsza część: wykład – pozwoli na odświeżenie pewnych idei, stosownej do podejmowanych problemów literatury oraz metodologii pedagogicznych. Druga część: panel dyskusyjny to refleksja o aplikowaniu konkretnych rozwiązań do przestrzeni szkolnej oraz rozmowa na ich temat.

Proponowane obszary 10 spotkań:

  1. Ekologia, środowisko, humanistyka środowiska, społeczna transformacja i budowanie wspólnego świata.
  2. Państwo, obywatelskość, wojny nowoczesnych plemion, wojny kulturowe a edukacja, polityka, literatura.
  3. Dziennikarstwo zaangażowane, reportaż, publicystyka w szkole, etyka społeczna, fake news, postprawda.
  4. Dziedzictwo żydowskie, wielokulturowość, inność.
  5. Humanistyka cyfrowa (nowe media, LAB-y, big data, wizualizacja, modelowanie) i gry na lekcji polskiego.
  6. Film i sztuki wizualne w szkole.
  7. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, praktyki czytania literatury w szkole.
  8. Kreatywne pisanie, tworzenia tekstów i projektów narracyjnych w dowolnym stylu, kreacja autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji, konstruowanie powieści oraz opowiadań, pisanie scenariuszy.
  9. Antropocen, zagrożenia klimatyczne, katastrofa klimatyczna w języku literatury i innych sztuk.
  10. Humanistyka zaangażowana, rola humanisty we współczesnym świecie.

Kogo zapraszamy?
Nauczycieli polonistów (35+), niestudiujących, zmotywowanych do podniesienia kompetencji, aktywnych zawodowo, uczących w szkołach każdego poziomu. Liczba miejsc jest ograniczona, projekt przewiduje uczestnictwo 30 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze spotkanie

23 lutego 2021 roku, godz. 17:00, na platformie MS Teams
wykład pt. O współczesnej propagandzie

Refleksja nad następującymi zagadnieniami: społeczne i polityczne warunki rozwoju współczesnej propagandy, m.in.: kryzys instytucji państwa demokratycznego, podziały społeczne, kryzys autorytetów, lęki i niepewność wobec zagrożeń. Mechanizmy propagandy telewizyjnej. O języku propagandy, czyli Orwellowska nowomowa i współczesna neonowomowa.

Prowadzący: prof. dr hab. Jacek Warchala
Moderator dyskusji: dr Adam Warzecha
Czas trwania spotkania: 1,5 godz.
Otwarcie i prowadzenie spotkania: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska

Jak się zapisać?
Pierwszym krokiem jest  zgłoszenie chęci uczestniczenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny: http://www.homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_Uniwersytet_Polonistow/, który aktywowany będzie 25 stycznia 2021 roku o godz. 20:00. Zgłoszenia będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc.

Z osobami, które zgłoszą chęć uczestniczenia, skontaktujemy się, aby poinformować o możliwości przystąpienia do dalszych procedur rekrutacyjnych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja do pobrania TUTAJ


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Polonistów. Odbędzie się on w czwartek 17 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Nasze spotkanie poprowadzi Prof. Katarzyna Wyrwas, a wykład pt. „Od prorokini do psycholożki. O feminatywach w języku polskim” wygłosi dr  Ewa Biłas-Pleszak prof. UŚ, Dyrektorka Kierunków Komunikacja Cyfrowa, Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa, Logopedia, Międzynarodowe Studia Polskie.

Serdecznie zapraszam

Pozdrawiam

Magdalena Ochwat
Koordynatorka Uniwersytetu Polonistów


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim zdalne spotkanie Uniwersytetu Polonistów. Odbędzie się ono 25 listopada 2020 ro godz. 16.30, a naszym Gościem będzie Pan prof. Ryszard Koziołek, JM Rektor UŚ, który wygłosi wykład pt. „Literatura czyli prawdopodobieństwo”.

Serdecznie zapraszamy!


Na wirtualne spotkanie Uniwersytetu Śląskiego Polonistów zapraszamy we środę 20 maja w godzinach o godz. 17.00

Tematem wydarzenia będą konteksty filmowe szkolnej edukacji polonistycznej ze szczególnym naciskiem na motywy romantyczne. Wykład poświęcony echom romantycznego paradygmatu egzystencjalnego, a także zainteresowaniu kulturą słowiańską we współczesnym polskim kinie wygłosi dr Justyna Hanna Budzik (Instytut Nauk o Kulturze) – filmoznawczyni i lektorka języka polskiego jako obcego, a dydaktycznemu potencjałowi wybranych filmów przyglądać się będzie  dr Karolina Starnawska (Instytut Nauk o Literaturze) – literaturoznawczyni, dydaktyczka, nauczycielka i polonistyczna blogerka.

W drugiej części spotkania zapraszamy na dyskusję z prelegentkami. Przewidujemy także udział dr Małgorzaty Cekiery, specjalistki ds. edukacji filmowej w Instytucji Filmowej Silesia-Films.