REKRUTACJA

Zapraszamy nauczycieli polonistów (35+), niestudiujących, zmotywowanych do podniesienia kompetencji, aktywnych zawodowo, uczących w szkołach każdego poziomu. Liczba miejsc jest ograniczona, projekt przewiduje uczestnictwo maksymalnie 30 osób w każdej edycji Uniwersytetu Polonistów.

Pierwszym krokiem jest  zgłoszenie chęci uczestniczenia w projekcie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny: TUTAJ, który aktywny  będzie od 8 stycznia 2020 roku od godz. 20.00. Zgłoszenia będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc.

Z osobami, które zgłoszą chęć uczestniczenia, skontaktujemy się, aby poinformować o możliwości przystąpienia do dalszych procedur rekrutacyjnych.