O UNIWERSYTECIE

Uniwersytet Polonistów to bezpłatne, comiesięczne spotkania organizowane przez najbliższy rok na Wydziale Humanistycznym. Uczestnicy Uniwersytetu Polonistów zapoznają się z najnowszymi badaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi, kulturoznawczymi oraz pedagogicznymi prowadzonymi przez pracowników Wydziału Humanistycznego UŚ, a także pracowników z innych ośrodków akademickich. Wykłady i panele dyskusyjne, których problematyka skupi się wokół hasła „Przestrzenie spotkania”, będą dotyczyć szeroko rozumianej humanistyki oraz nowych orientacji rodzących się na pograniczu dyscyplin naukowych, które korzystają z metodologii wypracowanych przez posthumanizm, szczególnie w zakresie krytycznego oglądu antropocenu. Najsilniej reprezentowany będzie więc nurt humanistyki zaangażowanej w sprawy społeczne, polityczne, kulturowe i środowiskowe. Duży nacisk postawiony będzie na współzależność, współbycie naturo-kultury oraz na relację Z Innym/Drugim w kontekście wielokulturowości i migracji, również klimatycznej.

Jak przebiegają spotkania?

Każde spotkania w ramach Uniwersytetu Polonistów dzielić się będzie na dwie części. Pierwsza część: wykład pozwoli na odświeżenie pewnych idei, literatury oraz metodologii pedagogicznych i ważnej dla danego zagadnienia literatury. Druga część: panel dyskusyjny to refleksja nad możliwościami aplikacji konkretnych rozwiązań do przestrzeni szkolnej oraz rozmowa na ich temat.