O UNIWERSYTECIE POLONISTÓW

Uniwersytet Polonistów to bezpłatne, comiesięczne spotkania organizowane przez najbliższy rok na Wydziale Humanistycznym. Uczestnicy Uniwersytetu Polonistów zapoznają się z najnowszymi badaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi, kulturoznawczymi oraz pedagogicznymi prowadzonymi przez pracowników Wydziału Humanistycznego UŚ, a także pracowników z innych ośrodków akademickich. Wykłady i panele dyskusyjne, których problematyka skupi się wokół hasła „Przestrzenie spotkania”, będą dotyczyć szeroko rozumianej humanistyki oraz nowych orientacji rodzących się na pograniczu dyscyplin naukowych, które korzystają z metodologii wypracowanych przez posthumanizm, szczególnie w zakresie krytycznego oglądu antropocenu. Najsilniej reprezentowany będzie więc nurt humanistyki zaangażowanej w sprawy społeczne, polityczne, kulturowe i środowiskowe. Duży nacisk postawiony będzie na współzależność, współbycie naturo-kultury oraz na relację Z Innym/Drugim w kontekście wielokulturowości i migracji, również klimatycznej.

Jak przebiegają spotkania?

Każde spotkania w ramach Uniwersytetu Polonistów dzielić się będzie na dwie części. Pierwsza część: wykład pozwoli na odświeżenie pewnych idei, literatury oraz metodologii pedagogicznych i ważnej dla danego zagadnienia literatury. Druga część: panel dyskusyjny to refleksja nad możliwościami aplikacji konkretnych rozwiązań do przestrzeni szkolnej oraz rozmowa na ich temat.

 

Rada Programowa Uniwersytetu Polonistów

Prof. Ewa Jaskóła
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Iwona Stoły, wicedyrektorka ds. doskonalenia nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Justyna Hanna Budzik
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Magdalena Ochwat
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Program Uniwersytetu Polonistów

1. Program uczenia się
2. Efekty uczenia się
3. Wykład (opis modułu)
4. Wizyta edukacyjna (opis modułu)
5. Panel dyskusyjny (opis modułu)
7. Matryca pokrycia efektów uczenia się
8. Sylwetka kandydata
9. Sylwetka absolwenta