HARMONOGRAM

Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 stycznia, o godz. 16:00, w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Humanistycznym UŚ (plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice).

Wykład pt. Pogoń za zyskiem to przepis na katastrofę wygłoszą dr Ryszard  Kulik oraz prof. dr hab. Piotr Skubała.

Oprócz wykładu odbędzie się także panel dyskusyjny pt.: Jak kultura mówi o zmianach klimatycznych? O powinnościach humanistyki wobec planety.

Paneliści: prof. dr hab. Ewa Jaskóła, dr Ryszard Kulik, prof. dr hab. Piotr Skubała. Prowadzenie panelu: dr hab. prof. UŚ Małgorzata Wójcik-Dudek.

Otwarcie i prowadzenie spotkania: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska

W trakcie pierwszego spotkania podejmiemy namysł nad następującymi kategoriami: antropocen, zagrożenia klimatyczne, katastrofa klimatyczna w języku literatury i innych sztuk, ekologia, środowisko, humanistyka środowiska, społeczna transformacja i budowanie wspólnego świata.

Proponowane tematy 10 spotkań w roku 2020:

  1. Ekologia, środowisko, humanistyka środowiska, społeczna transformacja i budowanie wspólnego świata.
  2. Państwo, obywatelskość, wojny nowoczesnych plemion, wojny kulturowe a edukacja, polityka, literatura.
  3. Dziennikarstwo zaangażowane, reportaż, publicystka w szkole, etyka społeczna, fake news, postprawda.
  4. Dziedzictwo żydowskie, wielokulturowość, inność.
  5. Humanistyka cyfrowa (nowe media, LAB-y, big data, wizualizacja, modelowanie) i gry na lekcji polskiego.
  6. Film i sztuki wizualne w szkole.
  7. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, praktyki czytania literatury w szkole.
  8. Kreatywne pisanie, tworzenia tekstów i projektów narracyjnych w dowolnym stylu, kreacja autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji, konstruowanie powieści oraz opowiadań, pisanie scenariuszy.
  9. Antropocen, zagrożenia klimatyczne, katastrofa klimatyczna w języku literatury i innych sztuk.
  10. Humanistyka zaangażowana, rola humanisty we współczesnym świecie.

 

27 luty 2020

Dr Magdalena Ślawska, dr Matylda Sęk-Iwanek

Wokół edukacji medialnej. O reportażu, obrazie i nauczaniu

 

20 maja 2020

dr Justyna Hanna Budzik, dr Karolina Starnawska

Echa romantycznego paradygmatu egzystencjalnego, a kultura słowiańska we współczesnym polskim kinie

 

30 czerwca 2020

Prof. Grzegorz Olszański, dr Mikołaj Marcela

Być jak Stefan Król. Gamifikacja, czyli pomysły na to, jak wykorzystać gry w edukacji

 

25 listopada 2020

Prof. Ryszard Koziołek, prowadzenie prof. Ewa Jaskóła, dr Justyna Budzik

Literatura czyli prawdopodobieństwo