TABLICA OGŁOSZEŃ

Drodzy Studenci UMN!

Serdecznie zapraszam na wykład prof. dr. hab. Piotra Fasta, znanego i cenionego w kraju i za granicą literaturoznawcy, rusycysty, przekładoznawcy i tłumacza, który opowie Wam słów kilka o tym, dlaczego „rękopisy nie płoną”! Wykład nt. „Michaił Bułhakow – pisarz – epoka – powieść” odbędzie się 11 stycznia 2022 o godz. 17.00 na platformie MS Teams. Serdecznie zapraszam!

Lidia Mięsowska

koordynatorka merytoryczna UMN


Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że od 23 grudnia 2021 r. trwa rekrutacja do II edycji Uniwersytetu Młodych Naukowców!

Jak można do nas dołączyć?

Pierwszy etap rekrutacji

Należy zarejestrować się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 15 stycznia 2022 roku do godz. 23.59, a następnie wypełnić test kompetencji korzystając z udostępnionego w wiadomości zwrotnej linku. Test aktywny będzie do 16 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.

Spośród wszystkich chętnych, którzy we wskazanym terminie wypełnią test kompetencji, wybranych zostanie 25 osób, które uzyskają największą liczbę punktów. Informację o ewentualnym zakwalifikowaniu się do drugiego etapu kandydaci otrzymają bez zbędnej zwłoki roku drogą mejlową.

Drugi etap rekrutacji

Zakwalifikowani do kolejnego etapu kandydaci otrzymają komunikat o zasadach przygotowania i przesłania wymaganego regulaminem rekrutacji do UMN eseju. Esej ten należy przesłać do 25 stycznia 2022 roku, do godz. 23.59 na adres uniwersytetnaukowcow@us.edu.pl.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do UMN

Ogłoszenie wyników rekrutacji do Uniwersytetu Młodych Naukowców odbędzie się
31 stycznia 2022 roku. Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni autorzy 15 najlepszych nadesłanych prac. W odrębnym komunikacie uczniowie przyjęci do UMN zostaną poinformowani o procedurze i terminach wypełnienia dokumentacji projektowej.

Uroczysta inauguracja

II edycji Uniwersytetu Młodych Naukowców

odbędzie się 2 lutego 2022 roku

o godz. 17.00 na platformie MS Teams.

Szczegółowy program inauguracji zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Serdecznie Państwa pozdrawiam!

dr Lidia Mięsowska, prof. UŚ

koordynatorka merytoryczna

Uniwersytetu Młodych Naukowców


Drodzy Studenci UMN!

Serdecznie zapraszam na grudniowe laboratoria – zajęcia specjalnościowe, dzięki którym poczujecie powiew wschodu i magię świąt. Zajęcia poprowadzi dr Ewa Kapela zgodnie z poniższym grafikiem.

Grafik zajęć laboratoryjnych (zajęcia specjalnościowe) – grudzień 2021

Serdecznie zapraszam!

Lidia Mięsowska

koordynatorka merytoryczna UMN


Drodzy Studenci UMN!

Serdecznie zapraszam na listopadowe laboratoria – zajęcia specjalnościowe, dzięki którym spróbujecie lepiej zrozumieć otaczający Was świat. Zajęcia poprowadzi dr Barbara Orzeł zgodnie z poniższym grafikiem.

Grafik zajęć laboratoryjnych (zajęcia specjalnościowe) – listopad 2021

Serdecznie zapraszam!

Lidia Mięsowska

koordynatorka merytoryczna UMN


Drodzy Studenci UMN!

Serdecznie zapraszam na majowe laboratoria – zajęcia specjalnościowe, dzięki którym zostaniecie wprowadzeni w tajniki tłumaczenia i przekładu artystycznego. Zajęcia poprowadzą dr Monika Gawlak i dr Sylwia Sojda zgodnie z poniższym grafikiem.

Grafik zajęć laboratoryjnych (zajęcia specjalnościowe) – maj 2021

Serdecznie zapraszam!

Lidia Mięsowska

koordynatorka merytoryczna UMN


Drodzy Studenci UMN!

Serdecznie zapraszam na kwietniowe laboratoria – zajęcia specjalnościowe, dzięki którym pisanie tekstów stanie się łatwiejsze, a pdf-y i inne formaty nie będą mieć już przed Wami tajemnic. Zajęcia poprowadzi mgr Anna Tyka zgodnie z poniższym grafikiem.

Grafik zajęć laboratoryjnych (zajęcia specjalnościowe) – kwiecień 2021

Serdecznie zapraszam!

Lidia Mięsowska

koordynatorka merytoryczna UMN


Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów projektu „Uniwersytet Humanistów”, realizowanego przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z przyjemnością informujemy, że 11 stycznia 2021 roku rozpoczęła się rekrutacja do I edycji Uniwersytetu Młodych Naukowców!

 

Jak można do nas dołączyć?

Pierwszy etap rekrutacji

Należy zarejestrować się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 30 stycznia 2021 roku do godz. 23.59, a następnie wypełnić test kompetencji korzystając z udostępnionego w wiadomości zwrotnej linku. Test aktywny będzie do 31 stycznia 2021 roku do godz. 23.59.

Spośród wszystkich chętnych, którzy we wskazanym terminie wypełnią test kompetencji, wybranych zostanie 30 osób, które uzyskają największą liczbę punktów. Informację o ewentualnym zakwalifikowaniu się do drugiego etapu kandydaci otrzymają 2 lutego 2021 roku drogą mejlową.

 

Drugi etap rekrutacji

Zakwalifikowani do kolejnego etapu kandydaci otrzymają komunikat o zasadach przygotowania i przesłania wymaganego regulaminem rekrutacji do UMN eseju. Esej ten należy przesłać do 8 lutego 2021 roku do godz. 23.59 na adres uniwersytetnaukowcow@us.edu.pl.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do UMN

Ogłoszenie wyników rekrutacji do Uniwersytetu Młodych Naukowców odbędzie się 12 lutego 2020 roku. Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni autorzy 20 najlepszych nadesłanych prac. W odrębnym komunikacie uczniowie przyjęci do UMN zostaną poinformowani o procedurze i terminach wypełnienia dokumentacji projektowej.

 

Uroczysta inauguracja

I edycji Uniwersytetu Młodych Naukowców

odbędzie się 24 lutego 2021 roku

o godz. 17.00 na platformie MS Teams.

Szczegółowy program inauguracji zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

 

Informacja do pobrania TUTAJ


Młody adepcie nauki!

Zaczynamy nabór do Uniwersytetu Młodych Naukowców!

Stawiasz na samodzielność i inicjatywę? Świetnie radzisz sobie z planowaniem i organizacją pracy własnej? Umiejętnie poszukujesz, gromadzisz i przetwarzasz informacje? Pracujesz po to, by osiągnąć sukces? A do tego nastawiony jesteś na współpracę i z powodzeniem budujesz sieć swoich kontaktów? Jesteś otwarty na zmiany? Potrafisz rozwiązywać problemy? A przede wszystkim pragniesz się rozwijać?  Jeśli tak, dołącz do nas. Uniwersytet Młodych Naukowców czeka na Ciebie!

Czym jest Uniwersytet Młodych Naukowców?

To Uniwersytet dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem intelektualnym, przejawiających ponadprzeciętne zdolności humanistyczne. Chcemy podjąć współpracę z najzdolniejszymi uczniami ze szkół średnich województwa śląskiego i zaproponować spersonalizowaną ścieżkę rozwoju realizowaną w formie tutoringu. Każdy uczeń, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, objęty zostanie opieką tutorską przez pracownika badawczo-dydaktycznego bądź dydaktycznego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistę w danej dyscyplinie naukowej. Zainteresowania badawcze tutora naukowego będą odpowiedzią na pasje kandydatów ujawnione na etapie rekrutacji.

Do pracy w zespole tutorskim zaprosimy także nauczyciela akademickiego, który będzie współpracował z tutorem naukowym w zakresie odkrywania zasobów, rozwijania talentów i zainteresowań ucznia, dostosowania kursu do osobowości i możliwości podopiecznego, wzmocnienia potencjału ucznia, jego poczucia sprawczości oraz budowania wizji własnej drogi zawodowej. Ponadto nauczyciel ten ­zapozna uczestnika UMN z przestrzenią uniwersytecką, dokona analizy jego aktualnej sytuacji „bycia” w tej przestrzeni.

Jak są zorganizowane zajęcia?

Zaproponowany typ edukacji spersonalizowanej w ramach stworzonych „trójek” tutorskich zapewni stałą i efektywną współpracę nauczycieli akademickich i ucznia. Uczestnicząc w procesie tutorskim, młodzi adepci nauki będą pogłębiać wiedzę humanistyczną (językową, kulturową, literacką, teatrologiczną, filmoznawczą, z zakresu komunikacji społecznej, psychologii, pedagogiki itp.), uczestniczyć w dialogu międzykulturowym (pozostając w kręgu języka i kultury polskiej oraz języków i kultur obcych), a także nabywać umiejętności uczenia się z wykorzystaniem różnorodnych interaktywnych form pracy zwiększających zaangażowanie i podnoszących skuteczność nauki (platformy e-lerningowe, programy multimedialne, interaktywne, zajęcia w laboratoriach językowych).

Spotkania będą mieć charakter indywidualny i cykliczny. Realizowane będą w wymiarze 6 godzin tutoriali z tutorem naukowym oraz 4 godzin tutoriali z nauczycielem akademickim w miesiącu, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez tutorów. Regularne spotkania-rozmowy tutee z tutorem pozwolą podopiecznemu rozwijać umiejętność pracy indywidualnej. Nieustanne bycie w dialogu z Mistrzem służyć będzie rozbudzeniu w uczniach potrzeby samodzielnego planowania i kształtowania ścieżki własnego rozwoju oraz autentycznego, świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaplanowane w ramach UMN spotkania z tutorami pozwolą tutee również na naukę tego, jak stawiać sobie określone celeskutecznie je realizować. Będą też przygotowaniem uczniów do samodzielnego uczenia się oraz radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami, odnajdywania się w nowych przestrzeniach.

Dwa razy w semestrze zaprosimy całą grupę dwudziestu uczestników na wspólne ogólnorozwojowe godzinne wykłady pogłębiające ich wiedzę humanistyczną, poszerzające ich horyzonty myślowe, wprowadzające w interesujące interdyscyplinarne zagadnienia i prezentujące różnorodne perspektywy badawcze w zakresie nauk humanistycznych. Będzie to okazja do spotkania wybitnych, nietuzinkowych osobowości i ekspertów.

By pobudzać ciekawość świata i kreatywność uczestników UMN, zaprosimy ich do udziału w stematyzowanych pod kątem zainteresowań uczniów zajęciach laboratoryjnych/warsztatowych odbywających się w niewielkich pięcioosobowych grupach. Zajęcia te, realizowane w wymiarze 2 godzin w miesiącu, rozwijające pasje uczniów pod okiem doświadczonego specjalisty, będą dla nich inspiracją do samodzielnego myślenia i tworzenia, będą także okazją do podnoszenia kompetencji społecznych, takich jak praca w grupie, wykonywanie zadań projektowych, bycie i/lub współpraca z liderem zespołu i wiele innych.

Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na realizację pełnego programu UMN, planujemy także organizację wizyt edukacyjnych (1 wizyta w semestrze dla całej grupy uczestników), które będą okazją do spotkań z wybitnymi specjalistami, przedstawicielami świata nauki i kultury. Rozmowy z nimi pomogą uczestnikom UMN w opanowaniu sztuki dyskusji i logicznej argumentacji, umożliwią przyswojenia umiejętności krytycznego myślenia, twórczego analizowania nabytej podczas zajęć wiedzy oraz wyrażania w sposób klarowny idei własnych i cudzych.

W każdej edycji UMN uczniowie będą mogli także uczestniczyć w interesujących ich regularnych zajęciach kursowych ze studentami według harmonogramu zaproponowanego przez tutora na wybranym kierunku prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w dowolnej liczbie modułów i godzin). Będą też zapraszani do udziału w studenckich aktywnościach naukowych (koła naukowe), artystycznych, sportowych czy dydaktycznych (dni otwarte) oraz mediach akademickich.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziesz w kolejnym komunikacie! Nie zwlekaj! Wypełnij formularz i dołącz do nas!


 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że prace nad programem Uniwersytetu Młodych Naukowców dobiegły końca. Przygotowujemy się do pierwszego naboru. Niebawem przedstawimy szczegóły rekrutacji. Wszystkich zainteresowanych udziałem w naszym projekcie zachęcamy do śledzenia naszej strony. Do zobaczenia wkrótce!

Serdecznie pozdrawiam

Lidia Mięsowska
koordynatorka merytoryczna
Uniwersytetu Młodych Naukowców