TABLICA OGŁOSZEŃ

Drodzy Państwo, ruszamy z kolejną, ostatnią edycją ścieżki stacjonarnej!

Od 22 grudnia 2021 r. do 30 stycznia 2022 r. trwa nabór (zgłoszenia przesłane po tym terminie będą rozpatrywane w zależności od wolnych miejsc). Pierwsze spotkanie, organizacyjne, już 5 lutego 2022r.

Ze względu na stan pandemii działania w większych grupach planowane są zdalnie. Jeśli coś się zmieni, będziemy reagowali na bieżąco.

 Kogo zapraszamy?

Kierujemy swoje działania do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze kultury województwa śląskiego – pracowników instytucji kultury, takich jak: domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury (różnego szczebla administracyjnego), zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, włączając w to także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia działające w sektorze kultury (forma zatrudnienia nie jest tu ważna, liczy się każdy rodzaj umowy).

Czekamy na osoby niestudiujące, w wieku 35+.

Liczba miejsc jest ograniczona, projekt przewiduje uczestnictwo 30 osób w jednej edycji ścieżki stacjonarnej UK. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czym jest Uniwersytet Kulturoznawców (w ścieżce stacjonarnej)?

Jest to cykl bezpłatnych spotkań pracowników instytucji kultury z akademikami oraz innymi twórcami i animatorami kultury. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na aktualizacji swojej wiedzy kulturoznawczej w bezpośrednim kontakcie z akademickimi specjalistami z różnych przestrzeni kultury. Swoją ofertę kierujemy do pracowników sektora kultury, którzy pragnąc skutecznie dotrzeć do współczesnego człowieka, odczuwa potrzebę sięgania w tym celu do najświeższej wiedzy i nabywania umiejętności z zakresu nowej retoryki, w tym strategii werbalnych, wizualnych i nowomedialnych. Również tych, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności pracy w grupie projektowej. Czekamy na osoby, którym zależy ponadto na wymianie doświadczeń w zakresie działań praktycznych z obszaru form animacji kultury, organizacji wydarzeń kulturalnych (festiwali, wystaw, przeglądów itp.) oraz na podnoszeniu standardów oferowanych form dostępu do kultury. Obok naturalnie formującej się wśród naszych Studentów agory, proponujemy możliwość konsultacji z ekspertami promującymi najnowocześniejsze działania w zakresie organizacji i animacji kultury, w tym niestandardowe, pracującymi dla prestiżowych instytucji i organizacji kulturalnych w Polsce.

Jak będzie zorganizowana jedna edycja ścieżki stacjonarnej Uniwersytetu Kulturoznawców?

2. edycja UK trwa od lutego do czerwca 2022r. W tej ścieżce UK spotkania odbywają się w trzech pasmach: wykładowym (10h lekcyjnych), laboratoryjnym (15h lekcyjnych) oraz projektowym (40h lekcyjnych), obudowanym pasmem konsultacji eksperckich (3h lekcyjne).

Planujemy pięć spotkań w pasmach wykładowo-laboratoryjnych. Przewidujemy, że będą to soboty, po jednej w lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu. Terminy spotkań w ramach grup projektowych, oraz termin konsultacji eksperckich, ustalane będą indywidualnie między Członkami tychże grup i ich Mentorami.

Każdorazowo spotkanie sobotnie w paśmie wykładowo-laboratoryjnym będzie się rozpoczynało w godzinach porannych wykładem (2h lekcyjne), do uczestnictwa w którym zaproszeni są wszyscy Uczestnicy UK.

Następnie, po krótkiej przerwie, odbędzie się spotkanie laboratoryjne (3h lekcyjne równolegle w dwóch grupach 15-osobowych). Ostatecznie wszyscy Uczestnicy spotkają się z wszystkimi Prowadzącymi laboratoria i uzyskają dostęp do tych samych treści.

Na spotkania w grupie projektowej przypada średnio po 8 h lekcyjnych w miesiącu. Każda grupa projektowa, skupiona wokół swojego Mentora, będzie pracowała przez cały czas trwania 2. edycji UK nad koncepcją projektu w wybranej przestrzeni tematycznej: interpretacja dziedzictwa; kino śląskie i kultura filmowa regionu; teatr zaangażowany; zmysły – kultury – projektowanie; nowe media i multimedia; kreowanie wizerunku w mediach. Terminy spotkań grupy te ustalają indywidualnie ze swoim Mentorem.

Każda grupa projektowa będzie miała dodatkowo  możliwość skonsultowania swoich pomysłów z ekspertem (na to przewidziane są dodatkowe 3h lekcyjne dla każdej grupy). Forma konsultacji, ich rytm i termin pozostaje do ustalenia między grupą, Mentorem oraz konkretnym Ekspertem.

 Jak się zapisać?

Pierwszym krokiem jest  zgłoszenie chęci uczestniczenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który aktywowany będzie 22 grudnia 2021r. o godz. 20:00. Zgłoszenia będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc, najdłużej do 30 stycznia 2022r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie będą rozpatrywane w zależności od wolnych miejsc.

Z osobami, które zgłoszą chęć uczestniczenia, skontaktujemy się, aby poinformować o możliwości przystąpienia do dalszych procedur rekrutacyjnych, w tym wyboru grupy projektowej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony!

Informacja do pobrania TUTAJ.

Serdecznie Państwa pozdrawiam!

Julia Legomska
Koordynatorka Uniwersytetu Kulturoznawców


Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie to kolejne miejsce naszej wizyty w ramach wyjazdowej ścieżki Uniwersytetu Kulturoznawców. 2 grudnia 2021r. spotykamy się tam z przedstawicielami  Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Gminy Lelów, Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach. To kolejna okazja do przemyślenia kwestii związanych z niestandardowymi formami promocji kultury oraz zawiązywaniem i utrzymywaniem lokalnych partnerstw dla rozwoju aktywności obywatelskiej wespół z prowadzącymi, specjalizującymi się w tych obszarach, panią Ewą Walewską (pracownicą akademicką Uniwersytetu Śląskiego) i panem Aleksandrem Lyską (z Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach).

Ciekawi jesteśmy dalszej ścieżki!

Julia Legomska


19 listopada 2021r. gościmy w kolejnym miejscu na Śląsku. Tym razem odpowiedzieliśmy na zaproszenie Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Razem z przedstawicielami licznych instytucji zaprzyjaźnionych – Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, Spółdzielczego Klubu Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Dzielnicowego Domu Kultury w PŚ, Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, Klubu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie” oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich – dyskutować będziemy nad zawiązywaniem i utrzymywaniem lokalnych partnerstw dla rozwoju aktywności obywatelskiej oraz niestandardowymi formami promocji. Warsztaty poprowadzą eksperci w tych obszarach: Aleksander Lysko oraz Ewa Walewska. Jesteśmy bardzo ciekawi wrażeń!

Już czekamy na kolejne spotkanie!

Julia Legomska


Z radością informujemy, że 5 listopada 2021r. spotkaniem w Ogrodzieńcu inaugurujemy naszą wyjazdową aktywność. Zaprosił nas Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, który jako pierwszy zgłosił chęć uczestnictwa w warsztatach. Grupa kilkunastu zainteresowanych osób z instytucji-organizatorki oraz z instytucji zaprzyjaźnionych – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach –  spotyka się, żeby porozmawiać i wymienić się doświadczeniami w obszarze niestandardowych form promocji kultury oraz zawiązywania i utrzymywania lokalnych partnerstw dla rozwoju aktywności obywatelskiej.

Czekamy na kolejne zgłoszenia!

Julia Legomska


Drodzy Państwo!

Rozpoczynamy nasze aktywności wyjazdowe: serdecznie zapraszamy do udziału w ścieżce wyjazdowej Uniwersytetu Kulturoznawców, realizowanej przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (w zakresie projektu „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim”, finansowanego w ramach konkursu pt. „Trzecia Misja Uczelni” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Rekrutację rozpoczynamy 22 października 2021 r.

 

Kogo zapraszamy?

Kierujemy swoje działania do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze kultury w województwie śląskim – pracowników instytucji kultury, takich jak: domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury (różnego szczebla administracyjnego), zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, włączając w to także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia działające w sektorze kultury (forma zatrudnienia nie jest tu ważna, liczy się każdy rodzaj umowy).

Czekamy na osoby niestudiujące, w wieku 35+.

Szczególnie do skorzystania z warsztatów zachęcamy osoby działające w terenie, mające bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi, pragnące rozpoznawać i żywo reagować na jej potrzeby kulturalne.

 

Jak będzie zorganizowana ścieżka wyjazdowa?

Uczestnicy ścieżki wyjazdowej Uniwersytetu Kulturoznawców biorą udział w jednorazowym spotkaniu (5 godzin dydaktycznych), w ramach którego odbywa się krótki wykład instruktażowy oraz praktyczne warsztaty. Spotkania odbywają się w siedzibie instytucji-organizatorki podejmującej się zaproszenia nas do siebie. Wszyscy spotykają się na wspólnej części wykładowej, po czym dzielą się na dwie grupy warsztatowe, równolegle pracujące nad dwoma różnymi obszarami.

Jak do nas dołączyć?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem warsztatów u siebie, zostańcie instytucją-organizatorką! Zbierzcie min. 15 osób chętnych, spełniających wymagania uczestnictwa podane wcześniej, które są zatrudnione w Państwa instytucji lub też w okolicznych instytucjach zaprzyjaźnionych z Państwem. Chęć uczestniczenia, z podaniem liczby zadeklarowanych osób oraz miejscem spotkania, prosimy zgłaszać na adres e-mailowy koordynatorki Uniwersytetu Kulturoznawców, dr Julii Legomskiej: julia.legomska@us.edu.pl .

Po wszelkie informacje dotyczące proponowanych obszarów tematycznych zapraszamy do naszego folderu promocyjnego. W wiadomości przesyłanej na wskazany wyżej adres prosimy wskazać interesujące Państwa tematy (po jednym z bloku I i jednym z bloku II).

Liczba miejsc jest ograniczona (projekt przewiduje 9 wizyt, każda dla min. 15 osób). Rekrutacja ma charakter ciągły, do wyczerpania limitu założonej liczby wizyt. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia!

Julia Legomska


Drodzy Państwo, ruszamy!

Od dziś trwa nabór na 1. edycję ścieżki stacjonarnej Uniwersytetu Kulturoznawców (UK). Pierwsze spotkanie już 27 lutego 2021r.

Ze względu na stan pandemii wszystkie działania w ramach 1. edycji Uniwersytetu Kulturoznawców odbędą się oczywiście zdalnie. Tak, mamy świadomość, że przymiotnik „stacjonarna” (ścieżka) należy wziąć tym samym, przynajmniej na tę chwilę, w cudzysłów. Jeśli tylko pojawi się możliwość przejścia w tryb co najmniej hybrydowy, a tym bardziej – na co wszyscy czekamy – kontaktowy, na pewno to uczynimy! Pozostawiamy tę nomenklaturę: „ścieżka stacjonarna” po pierwsze dla utrzymania przejrzystości organizacji aktywności w ramach całego UK (obok „ścieżki stacjonarnej” mamy i „ścieżkę wyjazdową”). A po drugie… może liczymy na sprawczą moc słowa? Może uda się magicznie zaczarować rzeczywistość?…

Kogo zapraszamy?

Kierujemy swoje działania do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze kultury – pracowników instytucji kultury, takich jak: domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury (różnego szczebla administracyjnego), zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, włączając w to także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia działające w sektorze kultury (forma zatrudnienia nie jest tu ważna, liczy się każdy rodzaj umowy).

Czekamy na osoby niestudiujące, w wieku 35+.

Liczba miejsc jest ograniczona, projekt przewiduje uczestnictwo 30 osób w jednej edycji ścieżki stacjonarnej UK. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czym jest Uniwersytet Kulturoznawców (w ścieżce stacjonarnej)?

Jest to cykl bezpłatnych spotkań pracowników instytucji kultury z akademikami oraz innymi twórcami i animatorami kultury. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na aktualizacji swojej wiedzy kulturoznawczej w bezpośrednim kontakcie z akademickimi specjalistami z różnych przestrzeni kultury. Swoją ofertę kierujemy do pracowników sektora kultury, którzy pragnąc skutecznie dotrzeć do współczesnego człowieka, odczuwa potrzebę sięgania w tym celu do najświeższej wiedzy i nabywania umiejętności z zakresu nowej retoryki, w tym strategii werbalnych, wizualnych i nowomedialnych. Również tych, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności pracy w grupie projektowej. Czekamy na osoby, którym zależy ponadto na wymianie doświadczeń w zakresie działań praktycznych z obszaru form animacji kultury, organizacji wydarzeń kulturalnych (festiwali, wystaw, przeglądów itp.) oraz na podnoszeniu standardów oferowanych form dostępu do kultury. Obok naturalnie formującej się wśród naszych Studentów agory, proponujemy możliwość konsultacji z ekspertami promującymi najnowocześniejsze działania w zakresie organizacji i animacji kultury, w tym niestandardowe, pracującymi dla prestiżowych instytucji i organizacji kulturalnych w Polsce.

Jak będzie zorganizowana jedna edycja ścieżki stacjonarnej Uniwersytetu Kulturoznawców?

W tej ścieżce UK spotkania odbywają się w trzech pasmach: wykładowym (10h lekcyjnych), laboratoryjnym (15h lekcyjnych) oraz projektowym (40h lekcyjnych), obudowanym pasmem konsultacji eksperckich (3h lekcyjne).

Planujemy pięć spotkań merytorycznych, poprzedzonych spotkaniem tzw. zerowym, organizacyjnym (27 lutego 2021r.). Przewidujemy, że będą to, kolejno, dwie soboty w marcu oraz po jednej w kwietniu, maju i czerwcu.

Każdorazowo spotkanie będzie się rozpoczynało w godzinach porannych wykładem (2h lekcyjne), do uczestnictwa w którym zaproszeni są wszyscy Uczestnicy UK.

Następnie, po krótkiej przerwie, odbędzie się spotkanie laboratoryjne (3h lekcyjne równolegle w dwóch grupach 15-osobowych). Ostatecznie, wszyscy Uczestnicy spotkają się z wszystkimi Prowadzącymi laboratoria i uzyskają dostęp do tych samych treści.

W wybrane trzy soboty przewidujemy dodatkowo spotkania w grupach projektowych (2 h lekcyjne równolegle w sześciu grupach). Każda grupa projektowa, skupiona wokół swojego Mentora, będzie pracowała przez cały czas trwania 1. edycji UK nad koncepcją projektu w wybranej przestrzeni tematycznej: kino śląskie; nowe media i multimedia; interpretacja dziedzictwa; teatr zaangażowany; zmysły – kultury – projektowanie; kreowanie wizerunku w mediach. W każdym miesiącu przewidziane jest w sumie 8 h lekcyjnych na spotkania każdej grupy projektowej. Terminy spotkań grupy te ustalają indywidualnie ze swoim Mentorem (poza wspomnianymi trzema sobotami, kiedy to sugerujemy odbycie każdorazowo dwugodzinnego spotkania grup zaraz po uczestnictwie w laboratorium).

Każda grupa projektowa będzie miała dodatkowo możliwość skonsultowania swoich pomysłów z ekspertem (na to przewidziane są dodatkowe 3h lekcyjne dla każdej grupy). Forma konsultacji, ich rytm i termin pozostaje do ustalenia między grupą, Mentorem oraz konkretnym Ekspertem.

Jak się zapisać?

Pierwszym krokiem jest  zgłoszenie chęci uczestniczenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który aktywowany będzie 26 stycznia 2021r. o godz. 20:00. Zgłoszenia będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc.

Z osobami, które zgłoszą chęć uczestniczenia, skontaktujemy się, aby poinformować o możliwości przystąpienia do dalszych procedur rekrutacyjnych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony!

Informacja do pobrania TUTAJ

Serdecznie Państwa pozdrawiam!

Julia Legomska
Koordynatorka Uniwersytetu Kulturoznawców