REKRUTACJA

1) Uniwersytet Kulturoznawców kieruje swoje działania do osób zatrudnionych w sektorze kultury – pracowników instytucji kultury, takich jak: domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury (różnego szczebla administracyjnego), niestudiujących, w wieku 35+ .

2) Zajęcia w ramach Uniwersytetu Kulturoznawców realizowane są w ramach dwóch zasadniczych ścieżek: stacjonarnej i wyjazdowej.

3) Rekrutacja na stacjonarną ścieżkę Uniwersytetu Kulturoznawców ogłoszona będzie na 40 dni przed uruchomieniem każdej edycji i prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc.

4) Grupy uczestników wyjazdowej ścieżki Projektu – minimalnie 15 os./gr. – zgłasza/zgłaszają przedstawiciel/przedstawiciele instytucji kultury z województwa śląskiego, rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania limitu założonych wyjazdów edukacyjnych.

5) O przyjęciu do UK decyduje kolejność zgłoszeń.

6) W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji Uczestników/grup Uczestników (w zależności od ścieżki wsparcia), zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

7) W przypadku zgłoszenia większej liczby Kandydatów/grup Kandydatów w stosunku do limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa wg kolejności zgłoszeń. Z listy rezerwowej kandydat/ka lub grupa kandydatów może być przeniesiony na listę osób zrekrutowanych pod warunkiem zwolnienia miejsca.