O UNIWERSYTECIE KULTUROZNAWCÓW

Uniwersytet Kulturoznawców (w skrócie UK) jest mniejszą jednostką specjalistyczną powstałą w ramach projektu „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim”.

Celem realizowanych zadań w ramach Uniwersytetu Kulturoznawców jest rozwijanie kompetencji pracowników instytucji kultury w zakresie 1) wiedzy ogólnej dotyczącej najnowszych zjawisk w różnych przestrzeniach kultury (tj. np.: teatr, film, literatura, design, obyczaje, (nowe) media); 2) umiejętności planowania i promocji nowych form animacji i organizacji kultury.

Proponujemy dwie ścieżki działań, do wyboru: stacjonarną lub wyjazdową.

Ścieżka stacjonarna

W tej ścieżce spotkania odbywają się w trzech pasmach: wykładowym (10h), laboratoryjnym (15h) oraz projektowym (40h), obudowanym pasmem konsultacji eksperckich (3h).

Ścieżka wyjazdowa

Tę ścieżkę działań stanowią wizyty edukacyjne w instytucjach kultury, w ramach których pracownicy tychże uczestniczą w wykładzie wprowadzającym (1 godz. dydaktyczna), w zasadniczej części laboratoryjnej (3 godz. dydaktyczne) oraz w wykładzie podsumowującym (1 godz. dydaktyczna).

Uniwersytet Kulturoznawców stanowić ma miejsce spotkań badaczy kultury i jej praktyków, występujących na co dzień w rolach edukatorów, animatorów, promotorów kultury. Jesteśmy przekonani, że dialog powstały na styku najbardziej aktualnej wiedzy akademickiejdoświadczeń specjalistów-praktyków przyczyni się do lepszego zdiagnozowania przeobrażeń oczekiwań uczestników współczesnej kultury. Podejmowanym działaniom towarzyszyć ma, w założeniu, nawiązanie kontaktów i budowanie sieci współpracy pomiędzy pracownikami uczelni wyższych na Śląsku, szczególnie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych aglomeracji śląskiej.

 

Rada Programowa Uniwersytetu Kulturoznawców:

dr Julia Legomska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Michał Derda-Nowakowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Anna Maj
Uniwersytet Śląski w Katowicach
mgr Hanna Kostrzewska
Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego

 

PROGRAM UNIWERSYTETU KULTUROZNAWCÓW

Program kształcenia UK

  • Ścieżka stacjonarna UK

Efekty kształcenia
Wykład (opis modułu)
Laboratorium (pis modułu)
Grupa projektowa (opis modułu)
Konsultacje eksperckie (opis modułu)
Matryca pokrycia efektów kształcenia
Sylwetka kandydata
Sylwetka absolwenta

  • Ścieżka wyjazdowa UK

Efekty kształcenia
Wizyta edukacyjna (opis modułu)
Matryca pokrycia efektów kształcenia
Sylwetka kandydata
Sylwetka absolwenta