HARMONOGRAM

Ścieżka stacjonarna UK będzie realizowana łącznie w dwóch edycjach pięciomiesięcznych:

I edycja: od lutego 2021 r. do czerwca 2021 r.,

II edycja: od lutego 2022 do czerwca 2022 r.

Rekrutacja odbywa się na konkretną, pierwszą lub drugą, edycję.

 

Przewidujemy, że spotkania w ramach jednej edycji będą odbywały się w trakcie pięciu jednodniowych zjazdów (po jednym w miesiącu). Zgodnie z założeniami na każdy zjazd składać się będzie wykład i laboratorium oraz, zmiennie, spotkanie grupy projektowej (część pracy w ramach grupy projektowej przewidziana jest do realizacji w czasie zjazdów, część poza ich terminami). Zjazdy będą obudowane również konsultacjami eksperckimi (w ruchomym układzie).

 

Ścieżka wyjazdowa obejmuje dziewięć wizyt edukacyjnych łącznie:

od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. sześć wizyt,

od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. trzy wizyty.

Rekrutacja odbywa się na konkretną, pojedynczą, wizytę edukacyjną.

 

Pojedyncza wizyta edukacyjne obejmuje wykłady połączone z laboratoriami.