O UNIWERSYTECIE DIALOGU

Uniwersytet Dialogu jest mniejszą jednostką specjalistyczną powstałą w ramach projektu „Uniwersytetu Humanistów w Uniwersytecie Śląskim”.

Uniwersytet rozumiany jako wspólnota uczonych i uczących się przybiera w tej odsłonie szerzej zarysowanego projektu szczególną postać. Tu do pracy zaproszeni zostaną uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku od 15 do 19 lat, ich nauczyciele, wykładowcy akademiccy, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ten styk kipiących pytaniami, podszytych buntem młodych ludzi z teoretykami i praktykami komunikacji oraz samorządności może zaowocować rzeczywistym stworzeniem wspólnoty uczących się od siebie wzajemnie i zmienić jakość oraz charakter relacji młody – stary, doświadczony – niedoświadczony, specjalista – amator, mówca – słuchacz, zaangażowany – bierny, zindywidualizowany – kolektywny.

Dialog wymaga wykształcenia umiejętności zadawania pytań, dzielenia się wiedzą i chęci podejmowania rozmowy przybliżającej do odnalezienia odpowiedzi. Uniwersytet Dialogu tworzy przestrzeń do realizacji tak zarysowanych działań i daje narzędzia do kompetentnej prezentacji swojego sposobu widzenia i rozumienia świata.

Rada programowa Uniwersytetu Dialogu:

prof. dr hab. Ewa Jarosz
Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Ewa Biłas-Pleszak prof. UŚ 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
mgr Renata Polończyk-Bociąga
Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude
mgr Karolina Skórka
Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

PROGRAM UNIWERSYTETU DIALOGU
1. Program kształcenia
2. Załącznik nr 1. Efekty kształcenia
3a. Załącznik nr 2a. Opisy zespołów projektowych
3b. Załącznik nr 2b. Opisy modułów warsztatów
3c. Załącznik nr 2c. Opisy gry terenowej
4. Załącznik nr 3. Matryca pokrycia efektów kształcenia
5. Załącznik nr 4. Sylwetka kandydata
6. Załącznik nr 5. Sylwetka absolwenta