REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 01.08.2022 do 12.08.2022 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 9.00-12.00, pok. A 3.6 (3 piętro)

czwartek i piątek w godzinach 15.00-18.00, pok. A 4.7 (4 piętro)

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Wymagane dokumenty:

– dokumenty rekrutacyjne do projektu (do wypełnienia na miejscu);

– kserokopia ważnej legitymacji szkolnej;

– kserokopia paszportu, z datą przekroczenia granicy po 24.02.2022 r. lub kserokopia zaświadczenia ze straży granicznej – obywatele Ukrainy;

– kserokopia zaświadczenia o wydaniu numeru PESEL – obywatele Ukrainy.