O POLSKO-UKRAIŃSKIM CAMPIE

Wakacyjny polsko-ukraiński CAMP dla młodzieży w Uniwersytecie Humanistów to szansa na budowanie przestrzeni komunikacji pomiędzy uczniami pochodzącymi z odmiennych kultur i zdobycie konkretnej wiedzy na temat obu krajów.  Uczniowie w ramach zajęć warsztatowych będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, dzielić się doświadczeniem z kolegami z grupy; praca w zespole nad tematami realioznawczymi oraz elementy zajęć językowych i ich aspekt komunikacyjny będą czynnikiem pobudzającym aktywność edukacyjną i kulturalną uczestników oraz (w przypadku uczniów z Ukrainy) zmniejszającym poczucie wykluczenia w środowisku obcojęzycznym.

Chcemy, aby nasze warsztaty stwarzały możliwość wzajemnego poznania się, budowania więzi i współdziałania w ramach zajęć i proponowanych aktywności, by przyczyniły się do doskonalenia kompetencji międzykulturowej uczniów, wzmacniały ich postawę tolerancji i otwartości na drugiego człowieka czy odmienną kulturę.

Zatem prócz zdobycia wiedzy celem działań grup warsztatowych będzie: integracja uczniów polskich i ukraińskich, wypracowanie skutecznych metod komunikowania się i pracy w grupie, doskonalenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy kulturowo-realioznawczej i prezentowania przygotowanego zagadnienia, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, stworzenie wspólnoty uczącej się od siebie nawzajem.

Co będziemy robić?

Wakacyjny polsko-ukraiński CAMP to cykl warsztatów realioznawczo-językowych poświęcony przybliżaniu uczniom z Ukrainy kultury polskiej, a uczniom z Polski kultury ukraińskiej, przekazywaniu podstawowej wiedzy na temat tych krajów, ich geografii, historii czy zwyczajów i tradycji obu narodów. Uczestnicy nauczą się też podstawowych wyrażeń w języku polskim lub ukraińskim. Każda grupa warsztatowa pracować będzie ze wsparciem dwóch prowadzących/trenerów – specjalisty od kultury/języków wschodniosłowiańskich oraz specjalisty w zakresie kultury/języka polskiego. Poszczególne zagadnienia przygotowywane i przedstawiane będą zarówno przez prowadzących warsztaty, jak i samych uczniów w mniejszych grupach, przy wsparciu prowadzącego. W ten sposób uczniowie z Ukrainy i z Polski będą uczyć się od siebie, a jednocześnie będą mieli możliwość lepszego poznania siebie nawzajem oraz skuteczniejszego integrowania się.


Kto może wziąć udział?

Uczniowie w wieku 9-13 lat – obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego, uczęszczający do szkoły podstawowej w województwie śląskim oraz obywatele Polski, uczęszczający do szkoły podstawowej w województwie śląskim.

Grupy będą zróżnicowane wiekowo9-10 lat (2 grupy) oraz 11-13 lat (2 grupy).

W każdej grupie będzie ok. 6 uczniów z Ukrainy i 6 uczniów z Polski.


Gdzie?

Zajęcia odbywają się w KATOWICACH w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego – ul. Uniwersytecka 4.

Zbiórka na parterze w holu głównym. Prowadzące będą odbierać uczestników i prowadzić do sali.

Zajęcia prowadzone będą w sektorze C – sale warsztatowe C.04, C.05, sala kinowa, przestrzeń relaksu.


Kiedy?

CAMP I w dniach 16.08-20.08.2022  (wtorek-sobota) – uczniowie w wieku 9-10 lat.

CAMP II w dniach 22.08-26.08.2022 (poniedziałek-piątek) – uczniowie w wieku 11-13 lat.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach 9.00-12.30

Do zobaczenia!!!


Program Wakacyjnego POLSKO-UKRAIŃSKIEGO CAMPU w UŚ

1. Program uczenia się Wakacyjnego polsko-ukraińskiego CAMPU

2. Efekty uczenia się Wakacyjnego polsko-ukraińskiego CAMPU

3. Matryca pokrycia efektów uczenia się Wakacyjnego polsko-ukraińskiego CAMPU

4. Sylwetka kandydata Wakacyjnego polsko-ukraińskiego CAMPU

5. Sylwetka absolwenta Wakacyjnego polsko-ukraińskiego CAMPU

6. Warsztaty realioznawczo-językowe (opis modułu)

7. Quiz dydaktyczny (opis modułu)

8. Gra dydaktyczna (opis modułu)

 

Materiały dydaktyczne Wakacyjnego polsko-ukraińskiego CAMPU (do pobrania)

Scenariusz zajęć pt. „Pierwsze spotkanie z alfabetem”

Scenariusz zajęć pt. „Poznaj sąsiada”

Scenariusz zajęć pt. „Uczymy się liczyć”

Scenariusz zajęć pt. „Co mam w plecaku?”

Quiz nt. geografii i historii

Quiz nt. tradycji i kultury

Quizy (klucz)

Quizy (pytania)

Gra edukacyjna (scenariusz, materiały)