HARMONOGRAM

Nabór odbywa się w sposób ciągły. Nauczyciele zainteresowani zgłoszeniem grupy (co najmniej 30 uczniów) uczniów na wizytę edukacyjną w ramach Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym. KONTAKT