KONTAKT

dr Monika Gawlak – koordynatorka merytoryczna Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży
monika.gawlak@us.edu.pl

ul. Grota-Roweckiego 5, pok. nr 4.15
41-205 Sosnowiec

mgr Jakub Dziewit – specjalista ds. administracyjnych w ramach Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży jakub.dziewit@us.edu.pl

Rektorat, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice