MOBILNY UNIWERSYTET MŁODZIEŻY

dr Monika Gawlak – koordynatorka merytoryczna Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży  monika.gawlak@us.edu.pl

UNIWERSYTET MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr Lidia Mięsowska, prof. UŚ – koordynatorka merytoryczna Uniwersytetu Młodych Naukowców lidia.miesowska@us.edu.pl

UNIWERSYTET DIALOGU

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz,  prof. UŚ – koordynatorka merytoryczna  Uniwersytetu Dialogu katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

UNIWERSYTET POLONISTÓW

dr Magdalena Ochwat – koordynatorka merytoryczna Uniwersytetu Polonistów  magdalena.ochwat@us.edu.pl

UNIWERSYTET KULTUROZNAWCÓW

dr Julia Legomska – koordynatorka merytoryczna Uniwersytetu Kulturoznawców julia.legomska@us.edu.pl

 

mgr Ewa Liszowska – specjalistka ds. administracyjnych w ramach Uniwersytetu Humanistów
ewa.liszowska@us.edu.pl

ul. Uniwersytecka 4, pok. A.3.6
Katowice