ARCHIWUM WIADOMOŚCI

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I ROKU KOMUNIKACJI PROMOCYJNEJ I KRYZYSOWEJ

Szanowni Państwo,

wszystkich PT Studentów I roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 1 października 2015 roku w budynku Wydziału Filologicznego (pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach) o godz. 11.30 w sali 107.

Łączę wyrazy szacunku
Ewa Biłas-Pleszak

* * *

INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO WSPÓŁORGANIZUJE MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ LOGOPEDYCZNĄ: WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DIAGNOZIE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

"Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

10 października 2015 roku odbędzie się współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej (http://konferencjalogopedyczna.pl). Konferencja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem konferencji jest nie tylko prezentowanie działalności naukowo-badawczej śląskiego ośrodka logopedycznego, ale przede wszystkim upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie wybranych subdyscyplin logopedii.

Problematyka planowanej konferencji dotykać będzie kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań związanych z:

 • podstawami i metodami diagnozy zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych;
 • wczesną interwencją logopedyczną;
 • wielospecjalistyczną diagnozą i terapią logopedyczną.

W programie konferencji przewidziano wystąpienia naukowców, logopedów praktyków, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy będą mogli poszerzyć swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w bezpłatnych warsztatach naukowo-szkoleniowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów.

* * *

PRACOWNICY IJP POMAGAJĄ I PROSZĄ O POMOC

"Pomoc dla Pauliny
"Pomoc dla Pauliny
Szesnastoletnia Paulina Szołtysek od wielu miesięcy walczy z chorobą – ostrą białaczką limfoblastyczną. Szansą dla niej jest przyjęcie leku, który nie jest finansowany przez NFZ, a koszt terapii wynosi 150 tysięcy euro. Pracownicy Instytutu Języka Polskiego razem ze Stowarzyszeniem Via Linguae oraz Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude postanowili pomóc Paulinie. Dzięki współpracy z Fundacją Iskierka, która organizuje pomoc dla Pauliny, jako wolontariusze kwestowaliśmy podczas Fajeru na Nikiszu.

Uczestnicy imprezy przyjęli nas bardzo ciepło i chętnie włączali się w akcję pomocy Paulinie Szołtysek – od najmłodszych uczestników imprezy, którzy wrzucali do puszek wszystkie swoje drobne oszczędności, po hojnych dorosłych.

"Pomoc dla PaulinyLiczy się każda pomoc, dlatego prosimy o wsparcie:
Fundacja Iskierka: Warszawa ul. Daimlera 2
Numer konta 47 1050 0099 6781 1000 1000 0421 ING BANK Śląski
Wpłaty zagraniczne:
IBAN:
PL38 1050 1588 1000 0023 1106 1085
BIC (SWIFT):
INGBPLPW
Z dopiskiem: Paulina Szołtysek

Więcej o Paulinie można dowiedzieć się tutaj: http://www.dlapauliny.eu

* * *

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO W IRKUCKU

Na przełomie czerwca i lipca 2015 roku odbyła się w Irkucku wyjazdowa letnia szkoła języka polskiego, którą z ramienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Stowarzyszenia „Bristol” poprowadziły dr Joanna Przyklenk (Instytut Języka Polskiego UŚ) i mgr Agata Rudzińska (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ). Wakacyjne spotkanie z polszczyzną było organizowane i współfinansowane przez inicjatora projektu, tj. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku.

O wydarzeniu napisali także:

http://www.irkuck.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/letnia_szkola_jezyka_polskiego
https://yadi.sk/i/GgLr7y4thhqHK
http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=2671

* * *

ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA JUŻ W WOLNYM DOSTĘPIE

"okładka

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją, której wydanie było współfinansowane przez Instytut Języka Polskiego Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. pod redakcją naukową Katarzyny Węsierskiej, Wydawca Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 312; ISBN 978-83-61339-15-1

Publikacja zawiera film Porozmawiajmy o jąkaniu… wywiad z prof. Marilyn Langevin (Uniwersytet Alberty, Kanada).

„[…] prezentowany tom dotyczący teorii i praktyki badań nad zaburzeniami płynności mówienia jest znaczącym osiągnięciem naukowym; stanowi istotny etap w kształtowaniu się refleksji metodologicznej w duchu psychologii humanistycznej i porozumienia (współpracy) wielu dyscyplin naukowych.

Lektura tej znakomitej monografii sprzyjać będzie popularyzowaniu ustaleń wynikłych z syntezy trans-, multi- oraz interdyscyplinarnej refleksji na temat zaburzeń płynności mówienia. Pomocna będzie zapewne w doskonaleniu nowoczesnych programów studiów logopedycznych jak i w popularyzowaniu najnowszych metod diagnozy i terapii logopedycznej […].

Zawarte w przedstawionej pracy teksty powinny zainteresować zarówno studentów logopedii, logopedów – praktyków jak też inne osoby, które z racji swojej pracy zawodowej czy prowadzonych badań naukowych mają do czynienia z zaburzeniami płynności mówienia […], np. psychologów, pedagogów, językoznawców, lekarzy (zwłaszcza neurologów), terapeutów (neurologopedii) i in.”

Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Ożdżyńskiego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Do pobrania: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA

* * *

BĘDZIEMY DZIAŁAĆ I PROFESJONALNIEJ I SKUTECZNIEJ! „VIA LINGUAE” REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FIO

Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt pt.: Działać profesjonalniej i skuteczniej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji społecznej, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a sam Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu realizowanego od 15 czerwca 2015 roku do 30 października 2015 roku jest zwiększenie własnych zasobów materialnych Stowarzyszenia „Via Linguae” poprzez zakup rzutnika, aparatu fotograficznego i 5 pendrive’ów oraz przeszkolenie członków w zakresie obsługi tego nowego sprzętu oraz w zakresie przygotowywania prezentacji multimedialnej. Działania te zwiększą profesjonalność i skuteczność podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych dzięki wizualizacji przekazywanych treści podczas organizowanych wydarzeń naukowo-dydaktycznych.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia „Via Linguae” działający w organizacji non profit, korzystający z zakupionego sprzętu podczas organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń naukowo-dydaktycznych. W grupie tej znajdują się m.in. pracownicy Instytutu Języka Polskiego UŚ odpowiedzialni za merytoryczną stronę podejmowanych inicjatyw, w tym przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, wyświetlanych przy wykorzystaniu rzutnika, zapisanych na pendrive’ach i przygotowanych dzięki wykorzystaniu zdjęć i filmików nagranych na aparacie fotograficznym (w ten sposób wykorzystywane będą 3 z 5 pendrive’ów). Pozostałe dwa pendrive’y będą służyły skarbnikowi i sekretarzowi w archiwizowaniu dokumentacji z działalności Stowarzyszenia. Pośrednimi odbiorcami będą osoby uczestniczące w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach, które dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu będą efektywnie przyswajać przekazywane treści, co przełoży się na zwiększenie ich świadomość językowej.

* * *

GALA VII EDYCJI WYRÓŻNIEŃ JM REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

"GALA 2015
"GALA 2015
17 czerwca 2015 odbyła się gala VII edycji wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodzeni zostali wybitni słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz aktualni studenci Uniwersytetu Ślaskiego oraz jego doktoranci. Mam zaszczyt poinformować, że doktorantka dr hab. Iwony Loewe mgr Natalia Moćko otrzymała to zaszczytne wyróżnienie JM w kategorii: doktorantka. Gratulujemy Pani Magister i cieszymy się z jej osiągnięcia! Na zdjęciach laureatka, z rodzicami, rektorem, Panią Prodziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Moniką Bielińską i opiekunem naukowym dr hab. Iwoną Loewe. Zobacz: www.wyroznienia.us.edu.pl

* * *

NADANIE CZYTELNI POLONISTYCZNEJ IMIENIA PROF. ALINY KOWALSKIEJ

16 czerwca 2015 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość nadania Czytelni Polonistycznej imienia prof. Aliny Kowalskiej. Uroczystość otworzyli dziekan Wydziału Filologicznego prof. Rafał Molencki oraz zastępca dyrektor Instytutu Języka Polskiego prof. Mirosława Siuciak, którzy przypomnieli główne obszary badań śp. prof. Aliny Kowalskiej. Licznie zgromadzeni pracownicy IJP oraz Biblioteki Polonistycznej wysłuchali wypowiedzi oraz wspomnień prof. prof. Danuty Ostaszewskiej, Krystyny Kleszczowej, Henryka Wróbla oraz brata Pani Profesor ks. prof. Jana Kowalskiego. Następnie w Czytelni Polonistycznej prof. Rafał Molencki i ks. prof. Jan Kowalski odsłonili zdjęcie Patronki Czytelni.

* * *

KONFERENCJA NAUKOWA „MEDIALNE KODY W WYOBRAŹNI I JĘZYKU DZIECKA”

"KONFERENCJA NAUKOWA „MEDIALNE KODY W WYOBRAŹNI I JĘZYKU DZIECKA”

W Dzień Dziecka, 1 czerwca 2015 roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na interdyscyplinarną konferencję naukową „Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka”, podczas której medialne dzieciństwo zostanie poddane oglądowi z perspektywy kulturowej, socjologicznej, logopedycznej i językoznawczej.

Media stały się nieodłączną częścią naszego życia, zmieniając niemalże każdy jego wymiar. Dzieci i młodzież nie znają już świata bez telewizji, Internetu, dotykowych telefonów czy gier komputerowych. Ta nowa, medialna rzeczywistość staje się środowiskiem socjalizacji najmłodszych pokoleń, wpisując się na stałe w ich sposób myślenia, postrzegania, a także w ich język. Z jednej strony media stają się przekaźnikiem wiedzy kulturowej, informują o tym, co jest w danym momencie społecznie ważne, uczą prawidłowego odgrywania społecznych ról etc. Z drugiej strony nowe kanały komunikacji oddziałują na sposób porozumiewania się, i to zarówno, gdy idzie o budowę tekstu, jak i sposób mówienia, nieraz naśladujący wzorce zza szklanego ekranu. Zorganizowanie konferencji „Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka” jest doskonałą okazją do wielowymiarowego spojrzenia na zagadnienie socjalizacji medialnej. Medialne dzieciństwo zostanie poddane oglądowi z perspektywy kulturowej, socjologicznej, logopedycznej i językoznawczej. Przyglądanie się procesowi dorastania najmłodszych pokoleń wydaje się nieodłącznym elementem myślenia o przyszłości nas wszystkich.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie „Via Linguae”, Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa i Koło Naukowe KOMUNIKATOR. Obrady odbędą się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/381102038748712/.
Plakat konferencji z programem obrad.

* * *

PIERWSZE SPOTKANIE NAUKOWE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ IJP UŚ „VIA LINGUAE”

13 maja 2015 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się pierwsze spotkanie naukowe członków Stowarzyszenia Przyjaciół IJP UŚ „Via Linguae”. Zebranych przywitała prezes Stowarzyszenia dr Joanna Przyklenk. W części naukowej wysłuchano wykładu dr hab. Katarzyny Wyrwas pt. „Pojęcie bezpieczeństwa w językach indoeuropejskich”. Następnie po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej uczestników spotkania odprowadził mgr Tomasz Zięba, ukazując liczne zalety korzystania z biblioteki hybrydowej i wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych. Spotkanie zwieńczyło szkolenie na temat wyszukiwania informacji w zasobach CINiBA oraz w bibliotekach cyfrowych.

* * *

WYKŁAD PT. „ROLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH W PROMOCJI I KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ”

"ROLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH W PROMOCJI I KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ

26 maja 2015 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach dr Krystian Dudek wygłosił wykład pt. „Rola rzeczników prasowych w promocji i komunikacji kryzysowej”. Licznie zebranych gości przywitała mgr Ewelina Tyc, wśród których byli zarówno pracownicy Instytutu Języka Polskiego, jak i studenci.

* * *

STUDENCKI KONKURS KRASOMÓWCZY

"STUDENCKI KONKURS KRASOMÓWCZY

1 czerwca 2015 roku odbędzie się Konkurs Krasomówczy pod hasłem „Student jutra” zorganizowany przez studenckie Koło Kultury Języka Polskiego działające przy Instytucie Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs kierowany jest do studentów Wydziału Filologicznego UŚ.

Studenci, którzy zechcą spróbować swoich sił w Konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres kkjp.us@gmail.com do 20 maja. Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom po ich zgłoszeniu się do Konkursu.

Trzy wyróżnione osoby otrzymają możliwość wystąpienia w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, a zwycięzca dodatkowo otrzyma czytnik e-booków oraz bezpłatny tygodniowy staż w TVP Katowice. Z kolei za uzyskanie drugiego miejsca na bezpłatny staż zaprasza Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Wydarzenie współorganizują Instytut Języka Polskiego UŚ, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Stowarzyszenie „Via Linguae”.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Koło Kultury Języka Polskiego UŚ

Regulamin

* * *

FOTORELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ DYSKURS AUTOPROMOCYJNY DAWNIEJ I DZIŚ

W dniu 21.04.2015 roku odbyła się druga, interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Autopromocja”, którą zorganizował Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego UŚ. Tematyka tegorocznego spotkania to „Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś”. Wśród prelegentów znaleźli się językoznawcy, trenerzy biznesu, PR-owcy, medioznawcy oraz kulturoznawcy, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili zjawisko autopromocji zarówno w perspektywie swoich badań naukowych, jak i doświadczeń zawodowych.

* * *

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA „WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DIAGNOZIE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji logopedycznej Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, która odbędzie się 10 października 2015 roku w Katowicach. Szczegóły zaproszenia i udziału w konferencji znajdują się w załączniku

* * *

SPOTKANIE LOGOPEDYCZNEGO SEMINARIUM NAUKOWEGO

Informujemy, że kolejne spotkanie Logopedycznego seminarium naukowego odbędzie się 21 maja 2015 r. o godzinie 18.00 w sali 401. Tematyka spotkania: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – Ministra, psycholożka, poetka – rozważania o zmianach statusu kryterium autorytetu w kontekście przeobrażeń współczesnej polszczyzny, mgr Izabela Malicka – Zaburzenia czynności prymarnych, jako jedna z przyczyn zaburzeń mowy. Wstępne podsumowanie wyników badań.

* * *

DEBATA SPOŁECZNA POD HASŁEM „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE. MŁODZI MAJĄ GŁOS”.

W związku z realizacją projektu UNIWERSYTET ŚLĄSKI LIDEREM W PROMOWANIU BEZPIECZEŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM zwracamy się z zaproszeniem do udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 28 maja 2015 roku o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego rektoratu Uniwersytetu Śląskiego pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”.
Organizatorami spotkania są: Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Spotkanie ma na celu wymianę myśli i poglądów na temat bezpieczeństwa studentów Uniwersytetu Śląskiego ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz specjalistami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Plan debaty można pobrać tu.

* * *

REFERAT DR HAB. MONIKI BIELIŃSKIEJ

Instytut Języka Polskiego zaprasza na referat dr hab. Moniki Bielińskiej, który zostanie wygłoszony w czwartek 23 kwietnia, o godz.15.30 w sali Rady Wydziału.
Tematem wystąpienia będzie: „Dydaktyka leksykografii. Przedstawienie słownika pojęć leksykograficznych”.

* * *

KONFERENCJA NAUKOWA DYSKURS AUTOPROMOCYJNY DAWNIEJ I DZIŚ

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
i Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki

zapraszają na konferencję naukową

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś

21 kwietnia 2015 roku (wtorek)

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
Katowice, ul. Bankowa 11a

Program konferencji

* * *

ZEBRANIE NAUKOWE ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I SEMANTYKI

Na najbliższym zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 9 kwietnia 2015 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Dlaczego dopowiedzenie to nie część mowy? Rola materiału historycznojęzykowego w badaniach synchronicznych wygłosi dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

VIA LINGUAE – STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INSTYTUTU JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Przy Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego zostało utworzone i sądownie zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”, które powołano m.in. w celu podejmowania różnorodnych działań na rzecz wzrostu świadomości językowej użytkowników polszczyzny, upowszechniania dobrych praktyk komunikacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o języku polskim.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia „Via Linguae” zamieszczonym na stronie organizacji w zakładce „Stowarzyszenie” (http://vialinguae.pl/) oraz do wspierania naszych działań najpierw poprzez członkostwo, a potem także poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw i planów działań.

* * *

DNI OTWARTE KOMUNIKACJI PROMOCYJNEJ I KRYZYSOWEJ

16 i 17 kwietnia Instytut Języka Polskiego UŚ zaprosił kandydatów zainteresowanych studiowaniem na Uniwersytecie Śląskim do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej na dni otwarte praktycznego kierunku studiów – komunikacji promocyjnej i kryzysowej. Dla kandydatów przygotowano rewelacyjne mistrzowskie wykłady oraz warsztaty.
16 kwietnia prof. Danuta Pluta-Wojciechowska wprowadziła słuchaczy w świat logopedii wykładem pt. „Do czego ludziom potrzebny jest logopeda?”, a w drugiej części spotkania dr Ewa Biłas-Pleszak i członkinie Koła Naukowego KOMUNIKATOR Małgorzata Fijałkowska i Ewa Starczewska praktycznie przedstawiły kwestie negocjacji na warsztatach „Negocjacje w ogniu pytań, czyli jak się różnić, żeby się zgodzić”.
17 kwietnia interesujący wykład pt. „Co z tą reklamą?” wygłosił wykładowca akademicki i ekspert ds. promocji prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala, a następnie warsztaty na temat „Kreatywność na celowniku, czyli jak fair osiągnąć cel” prowadzili Tomasz Sobisz, prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego, oraz Amanda Caban, przewodnicząca Koła Naukowego KOMUNIKATOR.
Finalnym elementem wydarzenia było spotkanie się z niezwykłym miejscem – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką. Każdego dnia po wykładach i warsztatach kandydaci zwiedzali naszą nowoczesną bibliotekę hybrydową oprowadzani przez mgr Jadwigę Witek, specjalistkę ds. promocji i rzeczniczkę prasową CINiBA.

Plakat można pobrać tu.

* * *

VII EDYCJA WYRÓŻNIEŃ JM REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Ostateczny termin przekazywania przez wydziały wniosków do Centrum Obsługi Studenta mija 15 kwietnia 2015 r.

Do 29 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

* * *

ZEBRANIE NAUKOWE ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I SEMANTYKI

Na najbliższym zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 5 marca 2015 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Zgoda w otoczeniu innych wartości doby staro- i średniopolskiejwygłosi dr Beata Raszewska-Żurek z Instytutu Slawistyki PAN.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

FESTIWAL JĘZYKA OJCZYSTEGO, 20–26 LUTEGO 2015 ROKU

Serdecznie zapraszamy na serię spotkań organizowanych przez Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 20, 25 i 26 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Festiwal Języka Ojczystego będzie odbywał się w CINiBA oraz na Wydziałach Filologicznym i Teologicznym UŚ. Wydarzenie jest organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, obchodzonego z inicjatywy UNESCO 21 lutego każdego roku dla upamiętnienia demonstracji w Dhace (Bangladesz) w 1952 roku, podczas której zginęło pięciu studentów. Demonstranci domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

W programie Festiwalu znajdą się warsztaty dla gimnazjalistów i licealistów „Język się liczy!”, dla studentów: „Nic o nas bez języka – studenci studentom o naturze języka polskiego”, a także prelekcje i dyskusja panelowa „Co z tym ojczystym?” z udziałem ekspertów.

Spotkania mają charakter otwarty i są przeznaczone dla uczniów, studentów i wszystkich miłośników języka polskiego.

Współorganizatorami Festiwalu są Instytut Języka Polskiego UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Wydział Teologiczny UŚ.

Szczegóły i terminy spotkań znajdują się w  załączniku

Zachęcamy również do dołączenia do tego wydarzenia na Facebooku.

* * *

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE TMJP

Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na odczyt mgr Katarzyny Konczewskiej (Grodno, Białoruś) pt. Nad Niemnem nie tylko Orzeszkowskim. Religijność w języku Polaków na Grodzieńszczyźnie. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 9.45 w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro).

* * *

WYKŁAD PROF. DR. HAB. HENRYKA FONTAŃSKIEGO

Instytut Języka Polskiego zaprasza na otwarty wykład prof. dr. hab. Henryka Fontańskiego na temat „Idee gramatyki funkcjonalno-komunikacyjnej w opisie składniowym (na materiale języka polskiego i łemkowskiego)”.

Wykład zostanie wygłoszony 15 stycznia o godz.16.30 w sali Rady Wydziału.

* * *

ZEBRANIE NAUKOWE ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I SEMANTYKI

Na pierwszym w nowym roku zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 8 stycznia 2015 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Badania nad aforystyką rosyjską – zarys problematykiwygłosi mgr Alicja Mrózek.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

„SZLACHETNA PACZKA” W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO

SZLACHETNA PACZKA W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO

Zgodnie z ideą Szlachetnej Paczki od wielu lat Instytut Języka Polskiego, Telewizja Polska Oddział w Katowicach oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wspólnie pomagają potrzebującym Rodzinom przeżyć godnie Święta, swoim wsparciem inspirują do zmiany, pokazują, że warto wierzyć w ludzi.
W tym roku, dzięki wielkiemu sercu i zaangażowaniu Pracowników, Doktorantów oraz Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego, udało się przygotować wspaniałą paczkę dla Rodziny doświadczonej nieszczęściem przemocy, biedy, braku bezpieczeństwa. Wspólnie z naszymi Partnerami, nie tylko w działalności charytatywnej, czyli Telewizją Polską Oddziałem w Katowicach oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zebraliśmy prawie 6 000 złotych oraz otrzymaliśmy produkty o łącznej wartości ok. 3 000 zł.
Cieszymy się, że i w tym roku udało nam się to wielkie, wspólne dzieło.

Katarzyna Sujkowska-Sobisz i Beata Duda

* * *

„KOMUNIKATOR” SZKOLI UCZNIÓW

"KOMUNIKATOR" SZKOLI UCZNIÓW

Koło „Komunikator” kontynuuje współpracę ze szkołami średnimi. Tym razem zawitało do Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, gdzie 4 grudnia przedstawicielki Koła – Amanda Caban i Ewa Starczewska – poprowadziły warsztaty na temat autoprezentacji. Na początku uczniowie mieli okazję sprawdzić, czy umieją współpracować. Rozgrzewka aparatu mowy umożliwiła artykulację najtrudniejszych łamańców językowych. Uczniowie mogli się również przekonać o znaczeniu intonacji i komunikacji niewerbalnej w odbiorze komunikatów. Po zdobyciu cennych wiadomości na temat tworzenia własnego wizerunku mogli wreszcie zaprezentować się przed kamerą.

Opiekun Koła
Emilia Kałuzińska

* * *

MIĘDZYNARODOWY SUKCES „KOMUNIKATORA”

Z przyjemnością informujemy, że Koło „Komunikator” odniosło międzynarodowy sukces podczas VII Festiwalu Reklamy Społecznej organizowanego przez Akademię Ostrogską na Ukrainie. Wygraliśmy w kategorii „informatywność i kreatywność reklamy społecznej”. Tegoroczny Festiwal poświęcono tematyce tożsamości kulturowej. Nasz projekt dotyczył przełamywania stereotypów na temat Katowic i promocji miasta w kraju i za granicą. „Komunikatorkom” serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

* * *

ZEBRANIE NAUKOWE ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I SEMANTYKI

Na najbliższym zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 11 grudnia 2014 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Co mówi, jak mówi i kim jest Bóg – bohater ewangelizacyjnych memów internetowych wygłosi mgr Katarzyna Trefler.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

VI KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU BOGACTWO POLSZCZYZNY W ŚWIETLE JEJ HISTORII

6 listopada w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się szósta konferencja naukowa z cyklu BOGACTWO POLSZCZYZNY W ŚWIETLE JEJ HISTORII, organizowana przez Instytut Języka Polskiego UŚ i Sekcję Historycznojęzykową Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

* * *

ZEBRANIE NAUKOWE ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I SEMANTYKI

Na najbliższym zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 6 listopada 2014 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. O kilku przeoczeniach w studiach nad biologiczną ewolucją języka i komunikacji. Na tropie pewnej hipotezywygłosi dr hab. Tomasz Nowak.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

EKSPERCI MAJĄ GŁOS…

22 października obchodzony jest Światowy Dzień Osób Jąkających się (ang. International Stuttering Awareness Day – ISAD).
Zapraszamy do zapoznania się z zwiastunem relacji filmowej z konferencji zorganizowanej przez IJP UŚ Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (12.09.2014 r.).

* * *

KONKURS ORTOGRAFICZNY „EURODYKTANDO”

II MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE PT. DWUJĘZYCZNOŚĆ, WIELOJĘZYCZNOŚĆ I WIELOKULTUROWOŚĆEDUKACJA, GLOBALIZACJA

II MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

19 listopada 2014r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się II Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowośćedukacja, globalizacja. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem naukowego wydarzenia organizowanego przez Instytut Języka Polskiego oraz Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją o specjalnym wystąpieniu dr Anny Martowicz z Edynburga dotyczącym działalności Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą.

* * *

KONKURS ORTOGRAFICZNY „EURODYKTANDO”

Konkurs Ortograficzny Eurodyktando

22 października 2014 roku o godz. 10.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się po raz szósty Konkurs Ortograficzny „Eurodyktando”, w którym udział wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.
Tekst dyktanda przygotuje dr Katarzyna Wyrwas z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Poradni Językowej UŚ.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy współpracy z Instytutem Języka Polskiego UŚ oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Katowicach. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

* * *

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „DYSKURS I JEGO ODMIANY”

PROGRAM_KONFERECJI_DYSKURS_I_JEGO_ODMIANY

Już w przyszłym tygodniu (22-24 października 2014 roku) w Brennej (w Hotelu Kotarz – ul. Wyzwolenia 40) odbędzie się organizowana przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu konferencja naukowa „Dyskurs i jego odmiany”. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

* * *

Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na odczyt dr Izabeli Mrochen (Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji) pt. Humanistyka cyfrowa – (audio)deskrypcja a nowe kompetencje polonisty.

Spotkanie odbędzie się 9 października (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro).

* * *

Najbliższe spotkanie Logopedycznego seminarium naukowego odbędzie się 23.10.2014 roku o godzinie 17.00 w sali 511. Przewidujemy 3 wystąpienia.

* * *

Na najbliższym zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 2 października 2014 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Polskie czasowniki (z dwoma aktantami osobowymi) implikujące dotyk – próba zarysowania (mikro)pola semantycznego wygłosi mgr Aleksandra Domogała.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNĄ: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA

konferencja

12 września 2014 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (www.konferencja-zpm.pl). Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją: http://www.us.edu.pl/node/401022/img/401112

* * *

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNĄ: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA

12 września 2014 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (” >www.konferencja-zpm.pl). Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz propozycjami sesji posterowej.

linguarum_silva
linguarum_silva

* * *

POLECAMY POLSKĄ WERSJĘ ZNAKOMITEGO BELGIJSKIEGO FILMU ANIMOWANEGO O JĄKANIU

Film Stuttering – Jąkanie został udostępniony przez kolegów z Belgijskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się. Polską wersję językową przygotowały:

Marta Węsierska (University of York, UK),
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
i dr Katarzyna Węsierska (Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego)
oraz mgr M. Kądzioła (English Language Centre Uniwersytetu Śląskiego).

Aby odtworzyć, kliknij tutaj.

* * *

JĘZYKOZNAWCZYNI PRACUJĄCA W IJP, PIERWSZA W POLSCE BIEGŁA SĄDOWA Z ZAKRESIE LINGWISTYKI KRYMINALISTYCZNEJ, WEŹMIE UDZIAŁ W WARSZTATACH SYSTEMU WCZESNEJ INTERWENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMENDĘ GŁÓWNĄ POLICJI

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka na zaproszenie Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Marka Działoszyńskiego weźmie udział w warsztatach Systemu Wczesnej Interwencji organizowanych przez Komendą Główną Policji dla komendantów miejskich i powiatowych Policji. Warsztaty „Rozmowy SWI” organizowane są dla całej kadry kierowniczej Policji, a celem ich jest doskonalenie umiejętności przeprowadzania rozmów w sytuacjach konieczności reagowania przełożonego na sygnały dotyczące niepożądanego zachowania podwładnego.

O działaniach prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej jako biegłej sądowej w zakresie lingwistyki kryminalistycznej możne przeczytać na stronie Poznańskiego Serwisu Prawnego „poPrawny.pl”: http://www.poprawny.pl/index.php?itemid=5167&catid=36

* * *

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „DYSKURS I JEGO ODMIANY”

Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu 22-24 października 2014 roku organizuje w Brennej Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dyskurs i jego odmiany”. Tematyka konferencji koncentrować się będzie na wyróżnianych i funkcjonujących w tekstach naukowych i (ogólniej) w przestrzeni publicznej różnych odmianach dyskursu. Spotkanie będzie zarówno okazją do omówienia istotnych zagadnień teoretyczno-metodologicznych związanych z typologią przestrzeni dyskursywnej, jak i do dyskusji nad problematyką wypracowania w miarę systematycznego i kompletnego modelu charakterystyki poszczególnych odmian dyskursu. W polu problematyki konferencji znajdzie się przestrzeń dyskursów współczesnej kultury (z uwzględnieniem porównawczej perspektywy międzykulturowej), jak i proces ich kształtowania się w przestrzeni publicznej (powstawanie, krystalizacja, przeobrażenia, zanikanie). Program konferencji.

* * *

DR KATARZYNA WĘSIERSKA NA UNIWERSYTECIE OKSFORDZKIM

Adiunktka w Instytucie Języka Polskiego dr Katarzyna Węsierska, jedyna w Polsce absolwentka Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (http://www.ecsf.eu/consumers/referral-list/poland), poprowadzi 19 lipca 2014 roku sesję naukową na konferencji naukowej dotyczącej zaburzeń w płynności mowy organizowanej na Uniwersytecie Oksfordzkim (Program konferencji).

* * *

IJP ORGANIZUJE MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ LOGOPEDYCZNĄ: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA

12 września 2014 roku Instytut Języka Polskiego organizuje Międzynarodową Konferencję Logopedyczną: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (www.konferencja-zpm.pl). Kolejna z cyklu konferencja poświęcona zaburzeniom płynności mowy kierowana jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem wspomnianego cyklu konferencji jest nie tylko prezentowanie działalności naukowo-badawczej śląskiego ośrodka logopedycznego, ale przede wszystkim upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie wybranych subdyscyplin logopedii.

Problematyka planowanej konferencji dotykać będzie kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie konferencji przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze.

Zaplanowano także sesje posterowe oraz część warsztatową konferencji, która pozwoli uczestniczącym w konferencji logopedom poszerzyć kwalifikacje dzięki udziałowi w zajęciach praktycznych prowadzanych przez wybitnych specjalistów.

Program konferencji

* * *

NAUKOWE SEMINARIUM WYJAZDOWE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU JĘZYKA POLSKIEGO

Pracownicy Instytutu Języka Polskiego w dniach 23-25 czerwca uczestniczyli w seminarium naukowym, które odbyło się w hotelu „Kotarz” w Brennej. W programie seminarium w ramach sesji naukowych uwzględniono następujące referaty:

 1. Ewa Jędrzejko: Współczesne problemy z polisemią
 2. Iwona Loewe: Dyskurs medialny – przegląd stanowisk
 3. Agnieszka Piela: Archaizm – rozumienie, klasyfikacja
 4. Joanna Sobczykowa: O humanizmie Jana Pawła II
 5. Tomasz Nowak: „Ile” i „co” można wyrazić w języku? O granicach werbalizacji
 6. Danuta Pluta-Wojciechowska: Prototypowe doświadczenia płynące z czynności biologicznych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego. Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne w logopedii.
 7. Katarzyna Wyrwas: Pojęcie drogi w świecie indoeuropejskim
 8. Karolina Lisczyk-Kubina: O przenoszeniu wydarzeń w czasie. Czasowniki  przesuwać,  przekładać  i ich hiponimy w ujęciu kognitywnym (zarys problemu)
 9. Magdalena Pastuchowa, Mirosława Siuciak: Współczesne zmiany rekcji czasowników jako przejaw stałej tendencji w dziejach polszczyzny

Natomiast w ramach sesji dydaktycznej wysłuchano następujących wystąpień:

 1. Romualda Piętka: Pudelek? Polityka? Przybora? Dobór tekstów do analizy na zajęciach językoznawczych
 2. Katarzyna Sujkowska-Sobisz: Niż demograficzny a jakość kształcenia – czy na pewno kryzys w dydaktyce akademickiej?

Pracownicy IJP uczestniczyli również w panelu dyskusyjnym: Dydaktyka akademicka wobec wyzwań współczesności

Było to już kolejne wyjazdowe seminarium pracowników Instytutu Języka Polskiego, na którym dyskutowano nie tylko o kwestiach naukowych, ale poświecono również sporo czasu niezwykle ważnym sprawom dydaktycznym.

* * *

UNIWERSYTET ŚLĄSKI NA ĆWICZENIACH SŁUŻB MUNDUROWYCH

30 maja 2014 roku studenci kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa specjalności negocjacje kryzysowe pod opieką prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej wezmą udział w wojewódzkich ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego „Charon 2014”.

Głównym założeniem przygotowywanego ćwiczenia jest zweryfikowanie obowiązujących procedur i zarządzeń dotyczących zarządzania kryzysowego ujętych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego, współdziałanie służb i instytucji odpowiedzialnych za czynności procesowe podczas zdarzenia mającego charakter masowy. Ćwiczenia składać się będą z epizodu polegającego sprawdzeniu i weryfikacji m.in. procedur postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w sytuacji kryzysowej o charakterze masowym, ze szczególnym naciskiem na identyfikowanie zwłok i możliwości zastosowania systemu takiej identyfikacji przez Policję.

Koordynatorem jest mgr Aleksandra Dulko-Marczak. Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka uczestniczy corocznie w ćwiczeniach wojewódzkich z zakresu zarządzania kryzysowego. Dokonuje analizy przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ćwiczenia w celu wskazania warunków optymalizacji procesu przepływu informacji oraz analizy dokumentów użytych w czasie ćwiczeń. Po zakończeniu ćwiczeń Profesor Stawnicka przekaże analizę do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

* * *

 Studenci filologii polskiej po godzinach

14 maja 2014 roku w Sali Seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odbyły się warsztaty pt. „Perswazyjny model sprzedaży”, które prowadził trener sprzedaży Jerzy Szwesta z Kompanii Piwowarskiej. Szkolenie zostało zorganizowane przez mgr Ewelinę Tyc z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu dla grupy studentów z drugiego roku filologii polskiej specjalność dyskurs publiczny.

Podczas warsztatów studenci zapoznali się z technikami sprzedaży oraz ćwiczyli swoje umiejętności w praktyce.

* * *

GERONTOLOGOPEDIA – NOWE PODYPLOMOWE STUDIA DOSKONALĄCE DLA LOGOPEDÓW

Studia w zakresie gerontologopedii są kierowane do logopedów, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studia umożliwią pogłębienie wiedzy i umiejętności logopedycznej diagnozy i terapii osób starszych z zaburzeniami mowy o różnej etologii: neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, psychologicznej i społecznej. Wśród treści kształcenia można wyodrębnić 3 bloki tematyczne, a mianowicie: o charakterze medycznym, o charakterze społecznym oraz o charakterze logopedycznym. Szczególnie istotny – obok bloku medycznego – jest blok trzeci, który obejmuje przedmioty odnoszące się do diagnozy i terapii logopedycznej osób starych i starzejących się. Dotyczą one między innymi: afazji, pragnozji, dysfagii, dysartrii, jąkania, giełkotu, zaburzeń głosu, zaburzeń mowy po resekcji części języka, usunięciu krtani, postępowania z pacjentem w przypadku schizofazji, nerwic, depresji i stwardnienia rozsianego, niedosłuchu. Ważne miejsce zajmują także przedmioty dotyczące psychologicznej pomocy pacjentowi i jego rodzinie… czytaj więcej

* * *

NOWOŚCI W BIBLIOTECE POLONISTYCZNEJ

Z przyjemnością informujemy, że w Bibliotece Polonistycznej pojawiły się nowości, które mogą Państwa zainteresować:

 1. Jackson, Introducing language and intercultural communication
 2. The handbook of language socialization
 3. Corpus-Based Sociolinguistics. A guide for students
 4. The Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication, ed. Jane Jackson
 5. David Block, Social class in applied linguistics by
 6. Roger Patching and Martin Hirst, Jornalism ethics

* * *

Na najbliższym zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 3 kwietnia 2014 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Struktura artykułu hasłowego w planowanym Słowniku zapomnianych wyrażeń funkcyjnychpropozycje modyfikacji wygłosi dr Ewa Ulitzka.
Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów działające w Instytucie Języka Polskiego zapraszają na SEMINARIUM NAUKOWE. CZĘŚĆ I pt. „Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce” Katowice, 9 maja 2014 r. Zobacz: zaproszenie, program, formularz zgłoszeniowy

* * *

12 września 2014 roku Instytut Języka Polskiego UŚ organizuje Międzynarodową Konferencję Logopedyczną:
Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka.
Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: www.konferencja-zpm.pl

* * *

Pracownicy i doktoranci Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz studentki prowadzonego przez Instytut kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa wezmą udział w 6. Chorzowskim Festiwalu Nauki. Dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska opowie o profilaktyce zaburzeń mowy, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz przybliży kwestie poprawnościowe związane z odmianą nazwisk oraz derywacją nazw żeńskich. Warsztaty emisyjne dla uczestników Chorzowskiego Festiwalu Nauki poprowadzi mgr Barbara Sambor. Natomiast Amanda Caban i Ewa Starczewska, członkinie Kola Naukowego Komunikator, studentki komunikacji promocyjnej i kryzysowej, przeszkolą uczestników w sztuce autoprezentacji. Program 6. Chorzowskiego Festiwalu Nauki

* * *

Instytut Języka Polskiego zaprasza na otwarty wykład prof. dr hab. Magdaleny Danielewiczowej z Uniwersytetu Warszawskiego na temat :
„Langage” – kłopotliwe ogniwo Saussure’owskiej triady.
Wykład odbędzie się w środę 12 marca, o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału.

* * *

Instytut Języka Polskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej nt. U źródeł wyrażeń funkcyjnych, która odbędzie się w dniach 13–14 marca 2014 r. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1). Uczestnikami konferencji będą: Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa – kierownik grantu badawczego Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym, wykonawcy projektu oraz zaproszeni goście reprezentujący kilka ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki PAN). Program konferencji

* * *

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach II ogólnopolskiej konferencji językoznawczej z cyklu Język – historia i współczesność, nt. Granice w języku – język w granicach, organizowanej przez Instytut Języka Polskiego i Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja odbędzie się 6 marca w Sali Rady Wydziału. Program konferencji.

* * *

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku studenci mogą się zdecydować na dodatkowe studiowanie w ramach międzynarodowych studiów leksykograficznych EMLex ( szczegóły na stronie www.fil.us.edu.pl/index2.php?s=emlex ).

* * *

Studenci filologii polskiej 9 stycznia 2014 roku uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym z zakresu kultury języka polskiego do Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W PAN studenci mieli szansę wysłuchać wykładu prof. zw. dr hab. Piotra Żmigrodzkiego dotyczącego tajników tworzenia „Wielkiego słownika języka polskiego” oraz wykładu prof. zw. dr hab. Aleksandry Cieślikowej członkini Rady Języka Polskiego poświęconego kwestiom onomastycznym zajmującym RJP. O ewolucji pracy leksykografa w sposób niezwykle ciekawy opowiedziała śląskim studentom dr Monika Biesaga.

Spotkania z wybitnymi uczonymi, w których uczestniczą studenci filologii polskiej UŚ są nie tylko niezwykle rozwijające, ale i istotne z punktu widzenia zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

* * *

Uprzejmie informuję, że 9 stycznia o godz. 15.00 w pok. 516 odbędzie się zebranie Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania. W programie przewidujemy dyskusję nad dwoma referatami:

 1. Wystąpienie Olgi Chomątańskiej: Miejsce frazeologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego osób rosyjskojęzycznych
 2. Wystąpienie Kamili Sacewicz: Językowy obraz wartości niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (FUOK). Moc demokracji, czy wrogie moce?

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam!

Jacek Warchala

* * *

Na najbliższym – pierwszym w nowym roku – zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 9 stycznia 2014 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Anotacja strukturami zależnościowymi 1/12 części korpusu zależnościowego na potrzeby trenowania i testowania parsera hybrydowego (sprawozdanie z udziału w projekcie) wygłosi mgr Aleksandra Domogała.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

Na zebraniu naukowym Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu – które odbędzie się czwartek 12 grudnia 2013 r. o godzina 15.00 w budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 517 – referat pt. Negocjacje w czasach płynnej nowoczesności (rozważania na marginesie badań nad dyskursem handlowym) wygłosi dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania.

* * *

Koło Naukowe Komunikator w roku akademickim 2013/2014 rusza z cyklem spotkań zatytułowanym „Promocja przy kawie”. W zaprzyjaźnionym klubie Bavitto (plac Karola Miarki 6) w każdą drugą środę miesiąca będzie się można spotkać z praktykami z dziedziny promocji. Spotkania te w skrócie można opisać jako „praktycy o praktyce” – bo kto lepiej opowie o tym, co w trawie piszczy? Przy kawie będzie można porozmawiać o pracy rzeczników prasowych, organizacji imprez masowych, promocji miast czy tworzeniu kampanii reklamowych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2013 roku o godz. 18.30, tym razem Artur Kurkiewicz i Tomasz Sobisz opowiedzą o polskiej reklamiej po 1989 roku. Zobacz plakat

* * *

12 grudnia (czwartek) odbędzie się zebranie Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania; podczas zebrania referat pt.: Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclaugha. Zarys problematyki wygłosi dr Adam Warzecha. Zebranie rozpocznie się o godz. 15.00 (pok. 516). Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.

Jacek Warchala

* * *

Na najbliższym zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 12 grudnia 2013 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Od synonimii leksykalnej do pojęć kluczowych kulturywygłosi dr hab. Aleksandra Niewiara.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na odczyt dr Katarzyny Wyrwas pt. Czy zapożyczamy tylko wyrazy? Anglosemantyzmy we współczesnym języku polskim.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia (czwartek) o godz. 13.15 w sali 209 w budynku Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, II piętro).

* * *

W dniach 14-15 listopada 2013 roku odbyła się w Katowicach piąta z cyklu konferencja „Gatunki mowy i ich ewolucja”, którą zorganizował Zakład Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego UŚ. Zaproponowana tematyka tegorocznego spotkania naukowego – „Gatunek a granice” – zgromadziła ponad 60 uczonych z różnych ośrodków akademickich Polski, tj. z Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Siedlec, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i z Zielonej Góry. W obradach udział wzięli także Referenci spoza granic Polski, tj. z Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki i z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

* * *

Uwaga:
Planowane na czwartek, 21 listopada, zebranie Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania (z referatem dr Adama Warzechy), na które zapraszałem pracowników IJP, z przyczyn obiektywnych zmuszony jestem przesunąć na termin późniejszy. O nowym terminie powiadomię wszystkich zainteresowanych niebawem.

Jacek Warchala

* * *

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia

W dniu 9 października 2013 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowe zatytułowane Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego. Uroczystego otwarcia seminarium dokonała dr hab. Iwona Loewe, która nie tylko powitała dyrektor Instytutu Języka Polskiego, prof. UŚ dr hab. Magdalenę Pastuchową, zgromadzonych prelegentów oraz liczną grupę studentów, ale także przedstawiła gospodyniętego spotkania, mgr Kamila Kuros-Kowalską oraz inicjatorkę, dr Katarzynę Węsierską.

Po krótkim wystąpieniu prof. Magdaleny Pastuchowej, która zwróciła uwagę na niezwykle inspirującą tematykę seminarium, podkreślając jego interdyscyplinarny charakter, dalszą część obrad poprowadziła mgr Kamila Kuros-Kowalska.

W pierwszej części spotkania referat zatytułowany O komunikacji i porozumieniu międzykulturowym w kontekście bilingwizmu wygłosiła prof. Henriette W. Langdon z Wydziału Zaburzeń Komunikacji w Kolegium Edukacji na Uniwersytecie Stanowym San Jose w Kalifornii. Referentka w swoim wystąpieniu nie tylko podjęła próbę zdefiniowania pojęcia dwujęzyczności, uwzględniając czynniki promujące to zjawisko, ale również ukazała tak pozytywne, jak i negatywne aspekty bycia osobą bilingwalną. Badaczka, bazując na własnym doświadczeniu, wskazała na niezwykłe „bogactwo kulturowe”, które wykorzystywać mogą osoby posługujące sięna co dzień posługują się wieloma językami. Autorka obaliła również kilka mitów dotyczących dwujęzyczności, wśród których znalazły się rzekome problemy związane z rozwojem językowym występujące u osób bilingwalnych.

Następnie wystąpiła mgr Aneta Nott-Bower, specjalistka od dwujęzyczności, na co dzień współpracująca z Polską Szkołą w Manchesterze. W swoim referacie zatytułowanym Dwujęzyczność a rozwój poznawczy. Szanse i zagrożenia autorka zwróciła uwagę na ogromny wpływ rodziców oraz ich możliwości na rozwój obu języków u swoich dzieci. Referentka dostrzegła ogromne szanse, jakie niesie ze sobą praca z dzieckiem nad znajomością dwu języków (narodowego i języka otoczenia społecznego. Wskazała również na brzemienne w skutkach zjawisko semilingwizmu wpływające negatywnie na rozwój poznawczy dziecka. Opierając się na własnym doświadczeniu, badaczka zwróciła uwagę na to, jak ważne jest pielęgnowanie u dzieci języka narodowego ich rodziców.

Drugą część spotkania otworzyło wystąpienie dr JoannyPrzyklenk. Autorka w referacie Więcej niż jeden – to dobrze czy źle? O stosunku Polaków do wielojęzyczności w historii polszczyzny, na podstawie zebranych danych tekstowych i słownikowych, wykazała, że zarówno dwu- jak i wielojęzyczność w historii polszczyzny były zasadniczo wartościowane pozytywnie. W znacznym stopniu przyczynił się do tego język łaciński, a dalej szanse, jakie niosła ze sobą znajomość obcego języka. Badaczka wymieniła również sytuacje, w których wielojęzyczność spotykała się z pewnego rodzaju dezaprobatą. Wśród wymienionych kontekstów znalazły się: niedoskonałość w opanowaniu obcego języka czy negowanie języków obcych z powodów estetycznych.

Kolejna prelegentka, mgr Dominika Dykta, w wystąpieniu zatytułowanym Dwujęzyczność polsko-włoska, zjawisko submersji, omówiwszy pojęcie dwujęzyczności subtraktywnej i addytywnej, a więc zubażającej i ubogacającej, zaprezentowała badania, przeprowadzone poprzez studium przypadku dwóch rodzin bilingwalnych zamieszkałych na terenie Polski i Włoch. Z diagnozy wynikało, że mimo czynników sprzyjających wychowaniu dwujęzycznemu, pojawiają się jednostki bilingwalne, które nie są w stanie wykorzystać potencjału językowego, jaki stwarza im sytuacja rodzinna. Autorka wykazała, że zjawisko submersji częściej ma miejsce we Włoszech niż w Polsce, do czego przyczynia się w znacznym stopniu polityka edukacyjna kraju. Badaczka zwróciła również uwagę na prestiż, jaki niesie ze sobą lepsza znajomość języka włoskiego niż polskiego.

Część drugą seminarium zakończyła dyskusja, w której w znacznym stopniu skoncentrowano się na randze języka polskiego we współczesnym świecie. Wśród licznych głosów nie zabrakło również tych, które podkreślały ogromny wpływ rodziców na proces poznawczy języków: narodowego i danej społeczności u swoich dzieci.

W trzeciej części spotkania referat zatytułowany Czy niech zawsze niech znaczy? O wykładnikach trybu w książkach Paula Coelho wygłosiła mgr Anna Szczepanek. Autorka zestawiwszy ze sobą tryby występujące w języku polskim i portugalskim, nieco szerzej omówiła, pojawiający się w języku Paula Coelho, tryb łączący.Wyjaśnienie tej kategorii na gruncie języka polskiego było niezwykle trudne, gdyż ten tryb w naszym języku zastępowany jest innymi konstrukcjami gramatycznymi. Badaczka szczególną uwagę zwróciła na partykułę niech, która w polskich tłumaczeniach książek brazylijskiego pisarza nie tylko pełniła funkcję konstrukcji z trybem łączącym w czasie teraźniejszym czy przeszłym, ale także pojawiała się w miejscu, gdzie w oryginale autor zastosował konstrukcje w czasie przeszłym niedokonanym trybu oznajmującego.

Następna prelegentka, mgr Katarzyna Gaweł, w referacie Tłumacz – katalizator czy inhibitor w procesie porozumienia międzykulturowego? podjęła próbę określenia funkcji tłumacza filmowego we współczesnej kulturze. Autorka zaprezentowała dwa rodzaje tłumaczeń anglojęzycznych produkcji, które w znacznym stopniu definiują osobę
samego tłumacza. Wśród podanych przykładów znalazły się takie, które można traktować w kategorii wydarzenia kulturowego, a także te, których obecność na ekranie nie tylko utrudnia widzowi kontakt z obrazem, ale również zakrzywia sens oryginalnego przekazu.

Kolejna prelegentka, mgr Dagmara Świątek, w pracy zatytułowanej Wymiana językowa w cyberprzestrzeni na przykładzie memów internetowych w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na potencjał genotwórczy memów obrazkowych, a więc na ich zdolność dynamicznego rozwoju w sieci. Autorka zauważyła, że rozwój tego zjawiska sprzyja tworzeniu innowacji leksykalnych w języku cyberprzestrzeni, a także jest miejscem styku różnych stylów językowych. Referentka popularności memów obrazkowych upatruje w ich uniwersalnej tematyce, skoncentrowanej na emocjach, wspólnych doświadczeniach, a także relacjach międzyludzkich.

Trzecią i zarazem ostatnią część seminarium otworzyło wystąpienie mgr Joanny Grzymały-Moszczyńskiej zatytułowane Wielokulturowość i wielojęzyczność dzieci i młodzieży jako wyzwanie dla diagnozy psychologicznej. Referentka, będąca współautorką badań nad funkcjonowaniem poznawczym i językowym dzieci romskich uczęszczających do szkół specjalnych i masowych, wykazała nieprawidłowości w testach określających stan rozwoju intelektualnego w przypadku dzieci bilingwalnych. Wyniki uzyskane Testem Matryc Ravena w 50% były zaniżone, ponieważ badanie nie uwzględniało dwujęzyczności i dwukulturowości diagnozowanych dzieci.

Kolejna prelegentka, mgr Monika Pakura, w referacie Dzień jak co dzień… Czyli o tym, co piszą i jak piszą dzieci romskie w polskiej szkole zaprezentowała prace pisemne uczniów szkoły podstawowej, by tym samym wykazać, że narodowość nie ma wpływu na rozwój języka polskiego u dzieci romskich. Krótkie wypowiedzi pisemne udowodniły, że błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy fleksyjne popełniają zarówno uczniowie romscy, jak i polscy. Badaczka podkreśliła, że o stopniu poznawczym danego języka (w tym przypadku języka polskiego) świadczy zaangażowanie dziecka.

Spotkanie zamknęło wystąpienie mgr Kamili Kuros-Kowalskiej, która wygłosiła referat zatytułowany Problemy językowe dzieci bilingwalnych w opinii rodziców polskich zagranicą. Autorka w oparciu o przeprowadzone badania wykazała, że stosowanie wobec dzieci dwóch języków nie powoduje diametralnych zmian w zakresie częstotliwości występowania problemów językowych. Nieoceniony wydaje się w takiej sytuacji wpływ rodziców dzieci bilingwalnych na przekazywanie im wiedzy językowej, a co za tym idzie kreowanie ich językowego obrazu świata.

Seminarium towarzyszyła również niezwykle interesująca sesja posterowa, która przybliżyła zainteresowanym tematykę dotyczącą zjawiska dwujęzyczności w perspektywie wielokulturowej.

Aleksandra Kalisz

* * *

Koło Naukowe „Komunikator” w roku akademickim 2013/2014 rusza z cyklem spotkań zatytułowanym „Promocja przy kawie”. W zaprzyjaźnionym klubie Bavitto (plac Karola Miarki 6) w każdą drugą środę miesiąca będzie się można spotkać z praktykami z dziedziny promocji.
Spotkania te w skrócie można opisać jako „praktycy o praktyce” – bo kto lepiej opowie o tym, co w trawie piszczy? Przy kawie będzie można porozmawiać o pracy rzeczników prasowych, organizacji imprez masowych, promocji miast czy tworzeniu kampanii reklamowych.
Szczegóły o najbliższym spotkaniu zaplanowanym na 13 listopada 2013 roku można znaleźć tutaj.

* * *

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach piątej konferencji naukowej z cyklu „Gatunki mowy i ich ewolucja” organizowanej przez Instytut Języka Polskiego UŚ. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2013 roku w Katowicach, a jej tematem przewodnim będzie „Gatunek a granice”. Program konferencji TUTAJ.

* * *

7 listopada o godz. 15.30 w sali Rady Wydziału odbędzie się zebranie Instytutu Języka Polskiego, na którym prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka wygłosi referat pt. „Pragmalingwistyka w służbie bezpieczeństwu. Szansa czy zagrożenie? Diagnozy i prognozy”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

* * *

Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na odczyt dr Anity Lorenc (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie) pt. Nowoczesne narzędzia wizualizacji wymowy.
Spotkanie odbędzie się 25 października (piątek) o godz. 9.45 w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro).
Streszczenie wystąpienia jest dostępne pod adresem http://uranos.cto.us.edu.pl/~tmjp/ (zakładka Aktualności).

* * *

Na najbliższym zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 10 października 2013 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Stałość a zmienność. Rozważania o tradycji i modzie w języku wygłosi dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa.
Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego i Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na międzynarodowe seminarium naukowe pt. Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, Bilingualism, multilingualism and multiculturalism – assets and liabilities to successful communication. Seminarium odbędzie się dnia 9 października 2013r. w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1). Organizatorom towarzyszy przekonanie, że tematyka wielojęzyczności i wielokulturowości w czasach globalizacji oraz mobilności ludności różnych krajów staje się badawczo interesująca. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naukowej dyskusji. Szczegóły w załączniku.

* * *

Pracownicy Instytutu Języka Polskiego wzięli udział w szkoleniu profilowanym nt. „Zarządzanie własnością intelektualną”, które odbyło się 28-29 czerwca 2013 roku w Wieliczce. Szkolenie, przeprowadzone w ramach projektu „Zarządzanie własnością intelektualną – klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem”, objęło dwa bloki tematyczne – pozyskiwanie funduszy na badania naukowe (i przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach tych konkursów) oraz prawo autorskie w naukach humanistycznych. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

* * *

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Języka Polskiego zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną

„Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach.

Diagnoza i terapia logopedyczna”

Katowice, 25 października 2013 r.

Miejsce konferencji: Katowice, ul. Bankowa 12, Rektorat Uniwersytetu Śląskiego (aula im. K. Lepszego)

Cel konferencji:

Celem konferencji jest upowszechnianie najnowszych wyników badań dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej w przypadku zakłóceń dźwięków mowy, jakie obserwuje się w różnych zaburzeniach. Osnową projektowanej konferencji będą 3 etapy postępowania logopedycznego opartego na deskrypcji, eksplikacji i aplikacji. Mamy nadzieję, że owocem konferencji będzie dyskusja dotycząca metody badania realizacji fonemów i ujednolicenie pewnych standardów w tym zakresie, a także wskazanie na najnowsze wyniki badań dotyczących nieprawidłowości w realizacji fonemów w różnych zaburzeniach. Pragniemy także, aby na konferencji znalazły się wystąpienia na temat najnowszych metod i technik terapii zakłóceń dźwięków mowy.

Publikacja materiałów konferencyjnych:

Przewidujemy opublikowanie w formie monografii przygotowanych przez autorów artykułów.

Kręgi tematyczne:

 • Podstawy i metody diagnozy zakłóceń dźwięków mowy w różnych zaburzeniach.
 • Terapia zakłóceń dźwięków mowy w różnych zaburzeniach, w tym metody i strategie.
 • Sprzężone zaburzenia realizacji fonemów.
 • Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z ryzyka zaburzeń rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego.
 • Współpraca logopedy z innymi specjalistami zajmującymi się zaburzeniami realizacji fonemów.

Zgłoszenia referatów i plakatów:

 • Zgłoszenia referatów i plakatów wraz ze streszczeniem należy składać w formie elektronicznej do 15.07. 2013r. na adres: konferencja.ijp.us@gmail.com
 • Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru najbardziej interesujących wystąpień.
 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń przewidujemy możliwość upowszechnienia prac w formie plakatów.

Zaproszonymi gośćmi na konferencję będą:

 • prof. dr hab. Maria Hortis-Dzierzbicka – foniatra, otolaryngolog, specjalista w zakresie zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia
 • dr Barbara Ostapiuk – logopeda, zajmuje się teorią zaburzeń wymowy
 • dr Lilianna Konopska – logopeda, specjalista w zakresie dyslalii zgryzowej

Ostateczny program konferencji zostanie opublikowany na stronie Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego http://www.fil.us.edu.pl/ijp do 15 września 2013r. Tam zamieszczone są także informacje o konferencji i formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Serdecznie zapraszamy!
dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
sekretarz konferencji: mgr Agata Szymura

pobierz: formularz zgłoszeniowy, program konferencji

* * *

Instytut Języka Polskiego oraz Śląskie Towarzystwo Marketingowe serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w sympozjum na temat: Komunikacja i marketing wobec trendów i zmian. Spotkanie odbędzie się 24 maja 2013 roku o godzinie 11.00 w sali 0.10 w budynku na placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

* * *

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w piątej konferencji naukowej z cyklu Gatunki mowy i ich ewolucja,
która odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2013 roku w Katowicach. Szczegóły w załączniku.

* * *

Na najbliższym zebraniu naukowym Zakładu Leksykologii i Semantyki (czwartek, 9 maja 2013 r., godzina 16.00, budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520) referat pt. Reprodukty w słownikach przekładowychwygłosi dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek.
Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

* * *

Instytut Języka Polskiego oraz Koło Naukowe Komunikator zapraszają na spotkanie z redaktorem PIOTREM KRAŚKĄ, na którym nasz gość wygłosi odczyt na temat: Współczesne dziennikarstwo – pomiędzy informacją a infotainmentem. Spotkanie odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2013 r. w Auli im. Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka, Wydział Filologiczny UŚ (tzw. sala Rady Wydziału, plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice), a rozpocznie się o godzinie 13:00.

* * *

„LINGUARUM SILVA” – nowe wydawnictwo pod patronatem IJP UŚ!

linguarum_silva„Linguarum silva” adresowane jest do szerokiego grona czytelników, zwłaszcza językoznawców reprezentujących różnorodne dziedziny lingwistyki (badaczy języka współczesnego, historyków języka, slawistów, genologów), studentów i doktorantów kierunków filologicznych oraz wszystkich, którzy interesują się problematyką języka i tekstu.

W pierwszym tomieteksty zostały zgrupowane w trzech częściach: „Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku”, „Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w tekście” i „Varia”. Zaproponowane przez Autorów analizy odnoszą się do różnych płaszczyzn języka, mają charakter komparatywny, bazują na zróżnicowanych gatunkowo i stylistycznie tekstach, co świadczy o wieloaspektowym oglądzie omawianych zjawisk i procesów językowych.

Redaktorem serii jest dr Barbara Mitrenga z Zakładu Leksykologii i Semantyki.

Spis treści i fragmenty publikacji znajdą Państwo na stronie Wydawnictwa UŚ


Relacja filmowa z III Naukowego Seminarium Studenckiego: W świecie logopedii – ABC dobrej komunikacji (18.01.2013 r.)

* * *

W dniach 14 – 15 grudnia 2012 r. Instytut Języka Polskiego (Zakład leksykologii i Semantyki) zorganizował sympozjum: „Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej”. Uczestnikami sympozjum byli: prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa (kierownik grantu badawczego Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym), a także realizatorzy projektu, reprezentujący kilka ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego PAN) oraz zaproszeni goście, m.in. Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki.

* * *

W dniach 17 – 18 grudnia 2012 r. odbyło się w Brennej (w hotelu „Kotarz”) seminarium wyjazdowe, w którym udział wzięli pracownicy Instytutu Języka Polskiego. Dyskutowano m.in. o przyszłości (zarówno naukowej, jak i dydaktycznej) językoznawstwa polonistycznego na Uniwersytecie Śląskim.

* * *

W dniach 6-7 listopada 2012 odbyła się 5. konferencja z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” zorganizowana przez działającą w Instytucie Języka Polskiego Sekcję Historycznojęzykową Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Zobacz fotoreportaż.

* * *

Kirgistan – kraj przemiłych ludzi i cudownych gór

W dniach od 29 września do 9 października 2012 roku odbywała się w Biszkeku w Kirgistanie wyjazdowa szkoła języka polskiego. Projekt zorganizowany został przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ i był współfinansowany przez Kancelarię Senatu RP. Zajęcia prowadziły dr Joanna Przyklenk z Instytutu Języka Polskiego oraz mgr Karolina Pyka z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich.

* * *

Pracownicy Instytutu w Chinach. Zobacz fotoreportaż.